Ogłoszenia

Autor: V.Y | Data publikacji: 25 Marca 2024
Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego
Autor: V.Y
Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku odbędzie się 26 marca 2024 roku (wtorek) o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku.

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie posiedzenia.

2.    Przyjęcie porządku obrad.

3.    Opinia komisji do projektu uchwały w sprawie budżetu miasta Ełku na 2024 rok.

4.    Opinia komisji do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku.

5.    Opinia komisji do projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Ełckiemu.

6.    Opinia komisji do projektu uchwały w sprawie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku.

7.    Opinia komisji do projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Ełku w 2024 roku.

8.    Opinia komisji do projektu uchwały w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

9.    Sprawy różne i wolne wnioski.

10. Zakończenie obrad.

 Posiedzenia Komisji w kadencji samorządowej 2018-2023 można obejrzeć na żywo w Internecie na kanale YouTube Rada Miasta Ełku