Aktualności - Invest - Sprzedaż nieruchomości - Tryb przetargowy

Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Ełku przy ulicy Produkcyjnej, objętych obszarem Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Ełk, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego
Autor: Mariusz Dobrzyń | Data wpisu: 12 Kwietnia 2021
Prezydent Miasta Ełku działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości iż w siedzibie tut. Urzędu przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 4 w dniach 12.04.2021 r. - 04.05.2021 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń (I piętro) wykaz nieruchomości oznaczonych w obrębie 2 - Ełk...
Więcej
Ogłoszenie kolejnego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej użytkowej nr 13, położonej na I piętrze w budynku nr 2 przy ul. Jana i Hieronima Małeckich w Ełku, o powierzchni użytkowej 64,55 m2
Autor: Mariusz Dobrzyń | Data wpisu: 01 Kwietnia 2021
„PREZYDENT MIASTA EŁKU ogłasza  kolejny przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości lokalowej  użytkow ej  nr 13 ,  położon ej  na I piętrze w budynku nr 2 przy ul. Jana i Hieronima Małeckich w Ełku , o powierzchni użytkowej 64,55 m2 wraz z udziałem wynoszącym 41/1000 części w nieruchomości wspólnej stanowiącej części...
Więcej
Prezydent Miasta Ełku podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej przy skrzyżowaniu ulic Sikorskiego i Tęczowej
Autor: Mariusz Dobrzyń | Data wpisu: 26 Marca 2021
Prezydent Miasta Ełku działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości iż w siedzibie tut. Urzędu przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 4 w dniach 26.03.2021 r. - 19.04.2021 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń (I piętro) wykaz nieruchomości oznaczonej w obrębie 2 - Ełk 2...
Więcej
Ogłoszenie o kolejnym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, obejmujący udział wynoszący 101274/107125 części, położonej przy ul. 3 Maja 11
Autor: Mariusz Dobrzyń | Data wpisu: 24 Marca 2021
Prezydent Miasta Ełku ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, obejmujący udział wynoszący 101274/107125 części stanowiący własność Gminy Miasta Ełk, według niżej podanego zestawienia.   Numer nieruchomości gruntowej: obręb 1 – Ełk 1, nr 373/27 Numer księgi wieczystej: OL1E/00029942/7 Powierzchnia nieruchomości...
Więcej
Ogłoszenie o kolejnym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej przy ul. Łukasiewicza, przeznaczonej pod zabudowę gospodarczo-garażową zwartą
Autor: Mariusz Dobrzyń | Data wpisu: 24 Marca 2021
Prezydent Miasta Ełku ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej,  przeznaczonej pod zabudowę gospodarczo-garażową zwartą , według niżej podanego zestawienia.   Numer nieruchomości gruntowej: a) obręb 2 – Ełk 2, nr 2517/1 b) obręb 2 – Ełk 2, nr1325/67 Numer księgi wieczystej: a) OL1E/00016510/6 b)...
Więcej
Ogłoszenie o kolejnym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości lokalowej użytkowej nr U3, o pow. użytkowej nr 20,73 m2, położonej na parterze w budynku nr 5 przy ul. Gdańskiej w Ełku.
Autor: Mariusz Dobrzyń | Data wpisu: 10 Marca 2021
Ogłoszenie o kolejnym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości lokalowej użytkowej nr U3, o pow. użytkowej nr 20,73 m2, położonej na parterze w budynku nr 5 przy ul. Gdańskiej, wraz z udziałem wynoszącym 10/1025 części w nieruchomości wspólnej, stanowiącej części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz działkę gruntu oznaczoną w...
Więcej
Prezydent Miasta Ełku ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Ełku przy ul. Jana Pawła II
Autor: Mariusz Dobrzyń | Data wpisu: 10 Lutego 2021
„Prezydent Miasta Ełku ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Ełku  przy ul. Jana Pawła II ,  o znaczonych w operacie ewidencji gruntów nr: 3827/90, 3831/2, 3907 o łącznej powierzchni 0,3223 ha,  ujawnionych w księdze wieczystej nr  OL1E/00013493/9. Zgodnie z operatem ewidencji...
Więcej
Prezydent Miasta Ełku ogłasza kolejny przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości, na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Ełku przy ul. Królowej Jadwigi
Autor: Mariusz Dobrzyń | Data wpisu: 08 Lutego 2021
Prezydent Miasta Ełku ogłasza kolejny przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości, położonych w obrębie 1 miasta Ełk, oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 574, 577, 580, 584, 585, 570/18, na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Ełku przy ul. Królowej Jadwigi, ujawnionych w księdze wieczystej nr OL1E/00012943/2, oznaczonych w operacie ewidencji...
Więcej
Ogłoszenie o kolejnym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1732 przy ul. Ogrodowej
Autor: Mariusz Dobrzyń | Data wpisu: 04 Lutego 2021
„Prezydent Miasta Ełku ogłasza kolejny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Ełku  przy ul. Ogrodowej , oznaczonej w operacie ewidencji gruntów nr 1732 o pow. 0,0837 ha , jako użytek gruntowy ”Bp” - zurbanizowane tereny niezabudowane, ujawnionej w księdze wieczystej nr  OL1E/00013491/5 w drodze przetargu ustnego...
Więcej
Ogłoszenie o pierwszym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przy ul. Żelaznej
Autor: Mariusz Dobrzyń | Data wpisu: 03 Lutego 2021
„Prezydent Miasta Ełku ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Ełku  przy ul. Żelaznej , objętych obszarem Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, ujawnionych w księdze wieczystej nr OL1E/00013491/5, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów: nr 2880/1 o pow. 0,3732 ha, jako użytek gruntowy:...
Więcej