Aktualności - Obrady Rady Miasta Ełku

XXVIII Sesja Rady Miasta Ełku
Autor: P. B. | Data wpisu: 18 Marca 2021
Proponowany porządek obrad : 1.      Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 2.      Zatwierdzenie porządku obrad.  3.      Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ełku za okres między sesjami. 4.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany...
Więcej
XXVII Sesja Rady Miasta Ełku
Autor: Magdalena Nowikowska | Data wpisu: 19 Lutego 2021
Proponowany porządek obrad : 1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 2.    Zatwierdzenie porządku obrad. 3.    Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ełku za okres między sesjami. 4.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej: "Szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka...
Więcej
XXVI Sesja Rady Miasta Ełku
Autor: Magdalena Nowikowska | Data wpisu: 21 Stycznia 2021
Proponowany porządek obrad : 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ełku za okres między sesjami. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonania prac społecznie użytecznych w Ełku na rok 2021. 5. Podjęcie...
Więcej
XXV Sesja Rady Miasta Ełku
Autor: Magdalena Nowikowska | Data wpisu: 10 Grudnia 2020
Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ełku za okres między sesjami. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2020 rok. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ełku na rok 2021....
Więcej
XXIV Sesja Rady Miasta Ełku
Autor: P. B. | Data wpisu: 19 Listopada 2020
Proponowany porządek obrad : 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad.  3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ełku za okres między sesjami. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2020 rok. 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenie kryteriów wraz z liczbą punktów za te kryteria oraz...
Więcej
XXII Sesja Rady Miasta Ełku
Autor: P. B. | Data wpisu: 16 Października 2020
Proponowany porządek obrad : 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad.  3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ełku za okres między sesjami. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2020-2034. 5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2020 rok....
Więcej
XXI Sesja Rady Miasta Ełku
Autor: Z. Dąbrowski | Data wpisu: 21 Sierpnia 2020
Proponowany porządek obrad : 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad.  3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ełku za okres między sesjami. 4. Przeprowadzenie debaty nad przedstawionym Raportem o stanie Gminy Miasta Ełku za 2019 rok. 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Ełku...
Więcej
XX Sesja Rady Miasta Ełku
Autor: Magdalena Nowikowska | Data wpisu: 03 Sierpnia 2020
Proponowany porządek obrad : 1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 2.    Zatwierdzenie porządku obrad. 3.    Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ełku za okres między sesjami. 4.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2020-2034....
Więcej
XIX Sesja Rady Miasta Ełku
Autor: Z. Dabrowski | Data wpisu: 24 Czerwca 2020
Proponowany porządek obrad : 1.  Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 2.  Zatwierdzenie porządku obrad.  3.  Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ełku za okres między sesjami. 4.  Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2020-2034. 5.  Podjęcie uchwały w...
Więcej
XVII Sesja Rady Miasta Ełku
Autor: Z. Dąbrowski | Data wpisu: 22 Maja 2020
Proponowany porządek obrad : 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad.  3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ełku za okres między sesjami. 4. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2020-2030. 5. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w budżecie...
Więcej