Aktualności - Invest - Sprzedaż nieruchomości - Tryb bezprzetargowy

Prezydent Miasta Ełku podaje do publicznej wiadomości wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców.
Autor: Mariusz Dobrzyń | Data wpisu: 13 Kwietnia 2021
„  Prezydent Miasta Ełku działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2019 r. poz. 2020 oraz z 2021 r. poz. 11 i 234) podaje do publicznej wiadomości iż, w siedzibie tut. Urzędu przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 4 w dniach 14.04.2021 r. –04.05.2021 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń...
Więcej
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Ełk przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonej przy ul. Dąbrowskiego, oznaczona w obrębie 1 -Ełk 1 miasta Ełku nr 310/25
Autor: Mariusz Dobrzyń | Data wpisu: 12 Kwietnia 2021
Prezydent Miasta Ełku działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości iż w siedzibie tut. Urzędu przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 4 w dniach 12.04.2021 r. - 04.05.2021 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń (I piętro) wykaz nieruchomości oznaczonej w obrębie 1 - Ełk...
Więcej
Prezydent Miasta Ełku podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Autor: Mariusz Dobrzyń | Data wpisu: 19 Marca 2021
Prezydent Miasta Ełku działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości iż w siedzibie tut. Urzędu przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 4 w dniach 19.03.2021 r. - 12.04.2021 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń (I piętro) wykaz nieruchomości oznaczonej w obrębie 1 - Ełk...
Więcej
Prezydent Miasta Ełku podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1687/5 oraz udział 1/4 części w działce nr 1687/1, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz Stowarzyszenia Monar w Warszawie
Autor: Sylwia Prądzyńska | Data wpisu: 19 Marca 2021
„ Prezydent Miasta Ełku działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości iż w siedzibie tut. Urzędu przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 4 w dniach 19.03.2021 r. - 12.04.2021 r. wy­wieszono na tablicy ogłoszeń (I piętro) wykaz nieruchomości...
Więcej
Prezydent Miasta Ełku podaje do publicznej wiadomości wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców.
Autor: Mariusz Dobrzyń | Data wpisu: 17 Marca 2021
„ Prezydent Miasta Ełku działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2019 r. poz. 2020 oraz z 2021 r. poz. 11 i 234) podaje do publicznej wiadomości iż, w siedzibie tut. Urzędu przy ul. Piłsudskiego nr 4 w dniach 18.03.2021 r. –07.042021 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń (I-wsze piętro) wykazy...
Więcej
Prezydent Miasta Ełku podaje do publicznej wiadomości wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców.
Autor: Mariusz Dobrzyń | Data wpisu: 23 Lutego 2021
„ Prezydent Miasta Ełku działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz.1990 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości iż, w siedzibie tut. Urzędu przy ul. Piłsudskiego nr 4 w dniach 24.02.2021 r. – 16.03.2021 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń (I-wsze piętro) wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do...
Więcej
Prezydent Miasta Ełku podaje do publicznej wiadomości wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców.
Autor: Mariusz Dobrzyń | Data wpisu: 15 Lutego 2021
„ Prezydent Miasta Ełku działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz.1990 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości iż, w siedzibie tut. Urzędu przy ul. Piłsudskiego nr 4 w dniach 16.02.2021 r. – 08.03.2021 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń (I-wsze piętro) wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do...
Więcej
Prezydent Miasta Ełku podaje do publicznej wiadomości wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Autor: Mariusz Dobrzyń | Data wpisu: 04 Lutego 2021
„ Prezydent Miasta Ełku działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości iż, w siedzibie tut. Urzędu przy ul. Piłsudskiego nr 4 w dniach 05.02.2021 r. – 25.02.2021 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń (I-wsze piętro) wykaz lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w...
Więcej
Prezydent Miasta Ełku podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1687/5 oraz udział 1/4 części w działce nr 1687/1, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz Stowarzyszenia Monar w Warszawie
Autor: Sylwia Prądzyńska | Data wpisu: 27 Stycznia 2021
„Prezydent Miasta Ełku działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości iż w siedzibie tut. Urzędu przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 4 w dniach 27.01.2021 r. - 18.02.2021 r. wy­wieszono na tablicy ogłoszeń (I piętro) wykaz nieruchomości...
Więcej
Prezydent Miasta Ełku podaje do publicznej wiadomości wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców.
Autor: Mariusz Dobrzyń | Data wpisu: 26 Stycznia 2021
„ Prezydent Miasta Ełku działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz.1990 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości iż, w siedzibie tut. Urzędu przy ul. Piłsudskiego nr 4 w dniach 27.01.2021 r. – 16.02.2021 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń (I-wsze piętro) wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do...
Więcej