Aktualności

Autor: mk | Data wpisu: 30 Grudnia 2020
Dofinansowanie rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 5 w Ełku

Rozbudowa SP5 jest jedną z ełckich inwestycji, która została wsparta środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Inwestycja obejmuje rozbudowę istniejącego budynku szkoły wraz z przebudową fragmentów istniejącego budynku na poziomie wszystkich czterech kondygnacji. Dzięki inwestycji, w nowej części budynku powstaną sale lekcyjne oraz językowe dla prawie 500 uczniów szkoły podstawowej, przedszkole dla 150 oraz żłobek dla 100 dzieci. W szkole powstanie również nowa świetlica, stołówka oraz aula.

Projektowany budynek szkoły przylegać będzie do budynku istniejącego od strony zachodniej i będzie funkcjonalnie z nim połączony na poziomie wszystkich kondygnacji (3 kondygnacje nadziemne, 1 kondygnacja podziemna).

Wjazd główny wraz z głównym wejściem pieszym przewidziano od strony południowej (od strony ul. Św. Wojciecha). Po stronie zachodniej projektowanego budynku przewidziano ciąg pieszo-jezdny, który będzie jednocześnie pełnić funkcję drogi przeciwpożarowej i drogi dojazdowej do zaplecza kuchennego. Teren pomiędzy projektowanym a istniejącym budynkiem będzie pełnił funkcję dziedzińca wewnętrznego z nasadzeniami zieleni i ciągami pieszymi.

Koszt prowadzonych prac to kwota ponad 20 mln zł. Wsparcie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2020 wyniosło 2 711 977 zł.