Aktualności

Autor: Iga Arciszewska | Data wpisu: 31 Marca 2021

Będą nowe e-usługi w ełckim ratuszu

Jeszcze w tym roku kolejne sprawy będzie można załatwić w urzędzie przez Internet w ramach aktualnie wdrażanych e-usług. Pozwolą one na realizację wybranych spraw bez wychodzenia z domu. Planowany termin wdrożenia projektu to koniec sierpnia b.r.

W ramach umowy podpisanej z Zarządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego wdrożonych zostanie 14 e-usług świadczonych przez Urząd Miasta Ełku na istniejącej platformie „Elektroniczne Centrum Obsługi Interesanta” (ECOI). Zmodyfikowane zostaną również niektóre świadczone e-usługi.

E-usługi zwiększają dostępność urzędu dla mieszkańca i przedsiębiorcy oraz umożliwiają załatwianie spraw od początku do końca przez Internet.

 

W ramach umowy wdrożone zostaną m.in. takie e-usługi jak:

  • Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

Usługa umożliwi złożenie elektronicznego wniosku o zapomogę z tytułu urodzenia dziecka oraz uzyskanie decyzji drogą elektroniczną.

  • Oddanie gruntów komunalnych w użyczenie.

Usługa umożliwi złożenie elektronicznego wniosku o użyczenie gruntów komunalnych oraz uzyskanie decyzji drogą elektroniczną.

  • Rekrutacja do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ełk.

Usługa umożliwi złożenie elektronicznego wniosku o rekrutację oraz uzyskanie decyzji drogą elektroniczną.

  • Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Usługa umożliwi złożenie elektronicznego wniosku o wydanie jednorazowej zgody na sprzedaż alkoholu oraz uzyskanie decyzji drogą elektroniczną.

  • Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych.

Usługa umożliwi złożenie elektronicznego wniosku o dofinansowanie kształcenia pracowników młodocianych oraz uzyskanie decyzji drogą elektroniczną.

  • Rekrutacja do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Ełk.

Usługa umożliwi złożenie elektronicznego wniosku o przyjęcie oraz uzyskanie decyzji drogą elektroniczną.

  • Płatności mandatowe.

Usługa umożliwi opłacenie mandatu nałożonego w postępowaniu mandatowym prowadzonym przez Miasto Ełk.

  • Uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Ełk.

Usługa umożliwi złożenie elektronicznego wniosku o korzystanie z przystanków oraz uzyskanie decyzji drogą elektroniczną.

  • Stypendium za aktywność społeczną i wyniki w nauce.

Usługa umożliwi złożenie elektronicznego wniosku stypendium oraz uzyskanie decyzji drogą elektroniczną.

Wdrożenie usług zostało dofinansowane w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.