Aktualności

Autor: Vitalii Yermolych | Data publikacji: 20 Listopada 2023

Dofinansowanie dla organizacji pozarządowych

20 Listopada 2023, Autor: Vitalii Yermolych

Prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz podpisał dzisiaj (20 listopada) dwie umowy na realizację zadań samorządu przez organizacje pozarządowe w roku 2023. Łączna kwota przyznanego dofinansowania to 6 350 zł.

Samorząd Miasta Ełku współpracuje z organizacjami pozarządowymi m.in. zlecając im realizację swoich zadań statutowych. Dziś w Urzędzie Miasta Ełku podpisano następujące umowy: 

Tryb pozakonkursowy

1.        Ełcki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ełku

Zadanie: Taneczne pasje

2.        Fundacja Akademia Piłkarska Dynamit

Zadanie: Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w Warszawie 2-3.12.2023


Łącznie kwota przyznanego dofinansowania: 6 350 zł

Kategorie aktualnośći: