Aktualności

Autor: Magdalena Nowikowska | Data wpisu: 05 Czerwca 2018

Nabór wniosków na stypendia sportowe

05 Czerwca 2018, Autor: Magdalena Nowikowska

Do 15 czerwca w Urzędzie Miasta Ełku można składać wnioski o przyznanie stypendiów za szczególne osiągnięcia sportowe na okres lipiec – grudzień 2018 r. W tym roku prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz przyznał już 34 stypendia.

Stypendia sportowe przyznawane są 2 razy w roku kalendarzowym lub na wniosek prezydenta Ełku. W budżecie miasta Ełku na 2018 r. zaplanowano łączną kwotę 205,4 tys. zł (nagrody – 13,8 tys. zł, stypendia sportowe – 191,6 tys. zł).

Do składania wniosków na stypendia, nagrody i wyróżnienia uprawnione są: kluby sportowe, związki sportowe, szkoły, uczelnie oraz inne podmioty.

Nagroda jest wyrazem uznania dla:

  • zawodnika za prezentowany przez niego poziom i wysokie wyniki sportowe,

  • trenerów i instruktorów za ich zaangażowanie lub za wysokie wyniki ich zawodników,

  • klubów (w tym działających w formie stowarzyszenia), związków sportowych, instytucji, za wysokie wyniki sportowe lub działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej w Ełku.

Wyróżnienia przyznawane są w postaci: statuetek, pucharów, dyplomów i listów gratulacyjnych w kategorii: "zawodnik", "trener/instruktor" i "zespół sportowy", za wybitne osiągnięcia sportowe czy wieloletnią działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej.

Wnioski na nagrody i wyróżnienia można składać przez cały rok, natomiast wnioski na stypendia sportowe przyjmowane są w dwóch terminach do 15 czerwca i do 15 grudnia.

Szczegółowe informacje i formularze wniosków znajdują się w Wydziale Promocji, Sportu i Kultury Urzędu Miasta Ełku oraz na stronie: http://bip.elk.warmia.mazury.pl/procedury/11/109/Stypendia_sportowe_przyznawane_w_dziedzinie_kultury...

Kategorie aktualnośći: