Aktualności

Autor: Andrzej Lemieszonek | Data wpisu: 05 Grudnia 2018

Nabór do Akademii Liderów

05 Grudnia 2018, Autor: Andrzej Lemieszonek

Stowarzyszenie ALTERNATYWA, Gmina Miasto Ełk i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku ogłasza nabór kandydatów do udziału w Akademii Liderów.

W ramach Akademii Liderów odbędzie się 5 – dniowy, wyjazdowy trening interpersonalny oraz 5 weekendowych sesji szkoleń. Młodzi liderzy w ten sposób przygotują się do pracy w środowisku otwartym w 3 - osobowych grupach razem ze streetworkerami i animatorami ulicznymi.

Do Akademii Liderów zgłosić się może każdy, bez względu na wiek i wykształcenie. Musi spełnić jednak następujące warunki:

- chęć prowadzenia zajęć w środowisku otwartym, na ełckich podwórkach z całymi rodzinami,

- miejsce zamieszkania na terenie Miasta Ełku wyznaczonym do rewitalizacji, wskazanym w „Programie Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023”, (ul. 3 Maja, Armii Krajowej, Chopina, Czarna, Dąbrowskiego, Gdańska, Gizewiusza, Kąpielowa, Konopnickiej, Kościuszki, Magazynowa, Małeckich, Mickiewicza (numery parzyste i nieparzyste od 15 do końca), Moniuszki, Nadjeziorna, Orzeszkowej, Plac Katedralny, Piłsudskiego (parzyste do nr 8 i nieparzyste), Pułaskiego (od nr 11), Roosevelta, Toruńska, Wawelska, Wojska Polskiego (do skrzyżowania z ul. Mickiewicza), Sikorskiego (numery parzyste do 18), Słowackiego, Stary Rynek, Szkolna, Świackiego „Sępa”, Żeromskiego).

Do udziału w Akademii zapraszamy także osoby bezrobotne, które zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znajdą się w trzeciej grupie osób (tzw. oddalonych od rynku pracy)”.

Z kandydatami do Akademii Liderów przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna, na podstawie której wybranych zostanie 12 osób. Następnie w 2019 r. 5 osób wybranych spośród uczestników Akademii rozpocznie działania w środowisku otwartym jako Młody Lider wraz ze streetworkerami i animatorami w 3 osobowej grupie.

Aby wziąć udział w rozmowie kwalifikacyjnej wystarczy do dnia 12 grudnia 2018 r. przesłać zgłoszenie wraz z krótkim opisem własnej osoby e-mailowo na adres alternatywaelk@gmail.com.

Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie postępowania kwalifikacyjnego.

 

Akademia Liderów powstała w ramach projektu z Funduszy Europejskich pt. LOKALNE PERSPEKTYWY, dofinansowanego w w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne,  Działania: RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie: RPWM.11.02.05 Lokalne działania integracyjne społeczności – projekt ZIT Ełk.