Aktualności

Autor: Maciej Juchniewicz | Data publikacji: 02 Września 2020

Prezydent Ełku ogłasza kolejne wyniki otwartych konkursów ofert na rok 2020

02 Września 2020, Autor: Maciej Juchniewicz

Prezydent Ełku zarządzeniem nr 570.2020 z dnia 18 sierpnia 2020 r. zmienia zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na 2020 rok z zakresu działalności na realizację zadań z zakresu polityki społecznej.

Wyniki zakresu działalności na realizację zadań z zakresu polityki społecznej:

Oferent: Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Autyzmem „Impuls”
Zadanie: Punkt konsultacyjno – terapeutyczny Impulsownia 2020
Przyznane środki: 30000 zł

Oferent: Regionalne Stowarzyszenie Polskich Dzieci Wojny w Ełku
Zadanie: Śladami Pamięci – Dzieci Wojny 2020
Przyznane środki: 7000 zł

Oferent: Ełckie stowarzyszenie Aktywnych „Stopa”
Zadanie: Działaj Lokalnie 2020
Przyznane środki: 6000 zł

Oferent: Ełckie Stowarzyszenie Ekologiczne
Zadanie: Rowerem i pieszo przez Parki Narodowe i Krajobrazowe cz. 4
Przyznane środki: 4000 zł

Oferent: Ełckie Stowarzyszenie Ekologiczne
Zadanie: Uśmiechnięte 4 łapy
Przyznane środki: 0 zł

Oferent: PODWODNIK Szkoła Ratownictwa, Sportów Wodnych i Obronnych
Zadanie: Bezpieczna woda zdrowia doda!
Przyznane środki: 0 zł

Link do zarządzeń Prezydenta z wynikami otwartych konkursów ofert w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełku:https://www.elk.pl/files/multimedia/files/03468d92f5845bb994344eb2d36eff7b.pdf

Informacja przygotowana przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Ełku zgodnie z art. 15 ust. 2h. i 2j. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Kategorie aktualnośći: