Aktualności

Autor: Iga Arciszewska | Data wpisu: 31 Marca 2021
6 mln zł dla Ełku z RFIL
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 5 na os. Jeziorna to inwestycja na realizację, której miasto pozyskało 6 mln zł z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych w trzecim naborze. To efekt bezpośredniej interwencji prezydenta Ełku Tomasza Andrukiewicza m.in. do premiera RP i wojewody warmińsko – mazurskiego po wynikach drugiego naboru, w którym miasto zostało zupełnie pominięte.

W drugim naborze na dofinansowanie inwestycji samorządowych z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych miasto Ełk, pomimo złożonych poprawnie wniosków nie otrzymało żadnego wsparcia. Zdaniem samorządowców rząd niesprawiedliwie podzielił wówczas fundusze, krzywdząc wiele miast, wsi i powiatów.

Dlatego prezydent Tomasz Andukiewicz zwrócił się pisemnie do Mateusza Morawieckiego premiera RP  m.in. o wyjaśnienie zasad oceny wniosków oraz wyraził nadzieję na uwzględnienie potrzeb mieszkańców Ełku w kolejnym naborze. Zwrócił się również do Małgorzaty Kopiczko Senator RP z informacją o tym, jak ważne są to inwestycje dla Ełku, a także z nadzieją na wsparcie kolejnych działań i wniosków miasta.

- Cieszę się, że rząd po apelach i złożonym odwołani u oraz wniosku w kolejnym naborze  wziął chociaż częściowo pod uwagę potrzeby ełczan przy rozdziale funduszy z RFIL w trzecim naborze. Wielokrotnie podejmowałem w tym zakresie działania. W nowym żłobku w Szkole Podstawowej nr 5 powstanie 100 miejsc, w przedszkolu dodatkowo 150 miejsc i w szkole 500. Skorzystają z tego dzieci i rodzice – głownie młode małżeństwa. –  powiedział Tomasz Andrukiewicz prezydent Ełku.

Pod koniec grudnia ubiegłego roku ełcki samorząd złożył 3 kolejne wnioski w III naborze do RFIL:

  • Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 5 na os. Jeziorna o sale żłobkowe, przedszkolne, lekcyjne.
  • Wymiana oświetlenia na ełckich ulicach w centrum oraz na osiedlach mieszkaniowych.
  • Przebudowa ulicy Jagiełły wraz z budową chodnika, instalacji, kanalizacji oraz wymianą oświetlenia.

Łączny koszt wnioskowanych dotacji to 18 mln zł. W tym naborze miasto otrzymało dofinansowanie na jeden projekt, tj. 6 mln zł na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 5.

 - Ważne dla nas jako mieszkańców miasta były również dwie inwestycje, na które rząd nie przyznał nam dofinansowania. Doświetlenie 19 ulic wraz z przejściami dla pieszych w centrum oraz na wybranych osiedlach poprawiłoby bezpieczeństwo. Łącznie planowaliśmy wymianę 438 opraw na LEDowe. Przebudowa ulicy Jagiełły na os. Grunwaldzkim wraz z budową chodników i wymianą oświetlenia była szczególnie istotna dla mieszkańców tej części miasta. Ale niestety na realizację tych inwestycji będziemy musieli jeszcze zaczekać – dodał prezydent Tomasz Andrukiewicz.