Aktualności

Autor: P. B. | Data wpisu: 07 Kwietnia 2021
Ponad 3,3 mln zł z UE na żłobek
Miasto pozyskało ponad 3,3 mln zł dofinansowania z UE na utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Szkole Podstawowej nr 5 na os. Jeziorna, a tym samym zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów najmłodszych dzieci.

Ponad 3,3 mln zł dofinansowania Miasto Ełk pozyskało z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Szkole Podstawowej nr 5 na os. Jeziorna. Pozyskane środki pozwolą na zapewnienie funkcjonowania żłobka w okresie co najmniej dwóch lat i przeznaczone zostaną m.in. na:
  • wyposażenie sal żłobkowych,
  • zakup zabawek, pomocy dydaktycznych i edukacyjnych,
  • bieżące funkcjonowanie, tj. min. wynagrodzenia opiekunów, pielęgniarki, woźnych, intendentki, kucharki, pomocy kuchennych, księgowej, koszty wyżywienia dzieci, a także opłaty (ogrzewanie, woda, prąd, gaz).
Dofinansowanie: 3,3 mln zł z RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Całkowity koszt projektu to kwota ponad 3,9 mln zł

Projekt jest realizowany we współpracy z Wojewódzkim Warmińsko-Mazurskim Urzędem Pracy w Olsztynie.

W Miejskim Żłobku nr 2 utworzone zostaną 4 grupy, w których od 1 września opieką objętych zostanie łącznie 100 dzieci w wieku 1-3 lat. Rekrutacja do Miejskiego Żłobka nr 2 zostanie podana do publicznej wiadomości w późniejszym terminie. Więcej informacji na stronie: www.ps.miasto.elk.pl oraz www.elk.pl.