Aktualności

Autor: Joanna Kowalewska | Data wpisu: 14 Kwietnia 2021

Święto Chrztu Polski

14 kwietnia obchodzone jest Święto Chrztu Polski, które ma na celu upamiętnienie przyjęcia przez Mieszka I chrztu dokonanego w 966 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił to Święto w 2019 roku.

W założeniu święto ma na celu „upamiętnienie chrztu Polski dokonanego 14 kwietnia 966 r., zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, cywilizacyjną wagę tego wydarzenia, kluczowe znaczenie dla rozwoju naszej Ojczyzny, a jednocześnie znikomą obecność tego historycznego faktu w społecznej świadomości”.

Święto ma stać się okazją do refleksji nad odpowiedzialnością za przyszłość polskiego narodu. Na podstawie badań historycznych, data ta jest uznana jako dzień narodzin Państwa Polskiego z racji przyjęcia przez Mieszka I chrztu. Jest to jedna z najważniejszych dat w historii Polski: rozpoczęła jej chrystianizację i dała początek państwowości.

Święto to obchodzone jest w Polsce dopiero po raz trzeci, dlatego nie jest ono jeszcze powszechnie przyjęte przez polskie społeczeństwo.

Więcej na www.swietochrztu.pl