Aktualności

Autor: Iga Arciszewska | Data wpisu: 13 Października 2021

Polscy samorządowcy walczą o przyszłość

Dzisiaj w Warszawie przedstawiciele samorządów z całego kraju włączyli się w protest przeciwko założeniom „Polskiego Ładu”. Członkowie Związku Miast Polskich przyjęli także apel w obronie społeczności lokalnych i regionalnych, który przekazali marszałkowi  i wicemarszałkom Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Działania te wsparli także samorządowcy z miasta Ełku i powiatu ełckiego.

#NaTwójKoszt #PolskiROZKład #MegaPodatek #wObronieMieszkańców

W imieniu mieszkańców naszych gmin postulujemy i domagamy się zwiększenia udziału samorządów w podatki PIT, adekwatnego do utraconych wpływów wynikających z ustaw wprowadzonych w tzw. „Polskim Ładzie” oraz stworzenia Funduszu Rozwoju Polskiej Wsi jako mechanizmu wyrównującego rozwój obszarów wiejskich i miejsko-wiejskich – postulują samorządowcy w przyjętym w Warszawie apelu środowiskowym.

Związek Miast Polskich razem z samorządowcami, korporacjami, stowarzyszeniami samorządowymi z całej Polski i organizacjami wspierającymi samorząd protestował dzisiaj (13 października) przeciwko destrukcyjnej dla samorządów polityce rządu. W spotkaniu uczestniczyli również samorządowcy z miasta Ełku i powiatu ełckiego. W Warszawie obecny był m.in. Artur Urbański zastępca prezydenta Ełku, Włodzimierz Szelążek przewodniczący Rady Miasta Ełku, ełccy radni: Adam Dobkowski, Bogusław Wisowaty, Michał Tyszkiewicz, Nikodem Kemicer oraz Robert Dawidowski wicestarosta ełcki, a także Jarosław Wróbel skarbnik miasta Ełku.

Jesteśmy po stronie społeczności lokalnych i regionalnych – mówili dzisiaj wszyscy samorządowcy w kraju. Przyjęty w Warszawie apel środowiskowy przekazali oficjalnie do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Treść apelu: https://www.miasta.pl/aktualnosci/zgromadzenie-samorzadowe-w-obronie-spolecznosci-lokalnych

Przedstawiciele polskich samorządów podkreślają, iż działania realizowane przez rząd ograniczają społecznościom lokalnym uprawnienia do decydowania o swoich sprawach, swobodnego dysponowania środkami, zgodnie z lokalnymi potrzebami i demokratycznie ustalanymi priorytetami. Prezydenci i burmistrzowie miast zauważają zmniejszanie kompetencji samorządów m.in. w obszarze zdrowia, edukacji i finansów.

Wprowadzane przez rząd zmiany prawne, powodują znaczne uszczuplenia dochodów własnych gmin, powiatów i województw. Przyczynia się do tego obserwowany od kilku lat spadek dochodów z PIT. To powoduje, iż samorządy w przyszłości zagrożone będą utratą płynności finansowej. Istotne jest również to, iż projekt tzw. Polskiego Ładu nie rekompensuje tych strat, a dochody własne samorządów będą zastępowane transferami z budżetu państwa. Może prowadzić to do uzależnienia finansowego jednostek samorządu terytorialnego od administracji rządowej.

Samorządowcy obawiają się, że społeczności lokalne utracą możliwość realizacji zadań na oczekiwanym i satysfakcjonującym poziomie. Będzie mniej nowych dróg i obiektów służących mieszkańcom, a utrzymanie jakości usług komunalnych będzie niestety wymagało wzrostu cen.