Aktualności

Autor: Joanna Kowalewska | Data wpisu: 14 Października 2021

Obchody Dnia Dziecka Utraconego w Ełku

Przypominamy, że dzisiaj (14 października 2021 r.)  w trosce o rodziny dotknięte utratą dziecka, w ramach obchodów Dnia Dziecka Utraconego, o godz. 15:30 odbędzie się uroczysta Msza św. w ełckiej katedrze połączona z pochówkiem dzieci utraconych na Cmentarzu nr 1 w Ełku.

Msza św. w intencji rodziców, którzy doświadczyli straty swoich dzieci odbędzie się w parafii katedralnej pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Ełku przy ul. Kościuszki 16. Po Mszy św. odbędzie się zbiorowy pochówek dzieci utraconych, o charakterze  ekumenicznym na Cmentarzu nr 1 przy ul. Cmentarnej.
W Ełku zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Ełku, z dnia 1 lipca 2014 r. pochówki dzieci utraconych i pozostawionych w szpitalu odbywają się dwa razy w roku i finansowane są ze środków budżetu miasta. Zbiorowy pochówek organizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku.
Celem oddania należnego szacunku dzieciom utraconym oraz w trosce o rodziców przeżywających ból po stracie swoich dzieci, zostało wyznaczone miejsce pochówku na Cmentarzu Komunalnym nr 1 w Ełku. Zbiorowe pochówki umożliwią godne pożegnanie tych osób.
Dzięki uruchomieniu odpowiednich procedur prawnych, rodzice mogą pochować swoje utracone dziecko indywidualnie lub w istniejącym na terenie Cmentarza Komunalnego zbiorowym Grobie Dzieci Utraconych.
httpswwwelkplfilesmultimediaphotose8ce3af3a4ffa4eff72d6b157f952056jpg