Aktualności

Autor: Mariusz Dobrzyń | Data wpisu: 25 Października 2021

Prezydent Miasta Ełku podaje do publicznej wiadomości wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców.

25 Października 2021, Autor: Mariusz Dobrzyń

„ Prezydent Miasta Ełku
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2019 r. poz. 2020 oraz z 2021 r. poz. 11, 234, 1551 i 1561)
podaje do publicznej wiadomości
iż, w siedzibie tut. Urzędu przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 4 w dniach 26.10.2021 r. – 15.11.2021 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń (I-wsze piętro) wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców:
  1. lokalu mieszkalnego nr 12, położonego w budynku nr 9 przy ul. Gdańskiej w Ełku wraz ze sprzedażą udziału w działce gruntu oznaczonej nr 256/10;
  2. lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w budynku nr 11 przy ul. Armii Krajowej w Ełku wraz ze sprzedażą udziału w działce gruntu oznaczonej nr 395/2;
  3. lokalu mieszkalnego nr 5, położonego w budynku nr 4 przy ul. Fryderyka Chopina w Ełku wraz ze sprzedażą udziału w działce gruntu oznaczonej nr 1321.
Dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udzieli Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta Ełku pok. 235, tel. 877326135.”
 
                                                                                                                                     Z up. PREZYDENTA
                                                                                                                                    Z-ca Prezydenta Miasta
                                                                                                                                      Mirosław Hołubowicz