Aktualności

Autor: Magdalena Nowikowska | Data wpisu: 26 Października 2021

Konserwacja oświetlenia ulicznego

26 Października 2021, Autor: Magdalena Nowikowska

W ostatnim czasie w Ełku przeprowadzono konserwacje oświetlenia ulicznego w różnych częściach miasta tj. przy ul. Targowej, w parku przy ul. Słowackiego oraz na Cmentarzu Komunalnym nr 1. Łącznie zamontowano 29 opraw LED oraz 17 słupów aluminiowych.

W ramach konserwacji oświetlenia ulicznego przy ul. Targowej wymieniono 8 słupów betonowych na słupy aluminiowe oraz 8 opraw sodowych na oprawy LED, natomiast w parku przy ul. Słowackiego wymieniono 12 opraw sodowych na oprawy LED.

Dodatkowo na Cmentarzu Komunalnym nr 1 (w głównej alei) w ramach działalności Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych wybudowano 9 słupów aluminiowych wraz z oprawami LED.

Dzięki tym działaniom nastąpiła poprawa oświetlenia głównego ciągów pieszych oraz przyległych chodników, a także  zwiększyło się bezpieczeństwo uczestników ruchu pieszego i samochodowego. Ponadto oprawy LED są energooszczędne, więc miasto ponosi mniejsze koszty.