Aktualności

Autor: Iga Arciszewska | Data wpisu: 12 Stycznia 2022

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

12 Stycznia 2022, Autor: Iga Arciszewska

Właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych mają obowiązek zgłoszenia źródeł ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Deklarację można złożyć przez Internet lub w Urzędzie Miasta Ełku do 30 czerwca b.r.

Celem tworzenia Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) jest poprawa jakości powietrza, walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw. „kopciuchów”. Obowiązek dokonywania zgłoszeń do ewidencji istnieje od 1 lipca 2021 r.

Do kiedy złożyć deklarację?

  • dla źródeł ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca 2021 roku – deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 roku
  • dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 roku, deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od jego uruchomienia.

Jak złożyć deklarację?

  • drogą elektroniczną przez Internet za pośrednictwem profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu na stronie www.zone.gov.pl
  • w formie papierowej – wypełniony formularz należy złożyć w Urzędzie Miasta Ełku w Kancelarii Ogólnej.

Druki formularzy dostępne są na stronie: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow  

W razie pytań można kontaktować się z Urzędem Miasta Ełku Wydziałem Mienia Komunalnego pod nr tel. 87 732 61 24.