Aktualności

Autor: Iga Arciszewska | Data wpisu: 12 Stycznia 2022

2,6 mln zł na realizację zadań z zakresu turystyki

12 Stycznia 2022, Autor: Iga Arciszewska

Minister Sportu i Turystyki ogłosił rządowy otwarty konkurs ofert na dofinansowanie w 2022 roku realizacji zadań z zakresu turystyki. Oferty mogą składać organizacje pozarządowe oraz organizacje pożytku publicznego prowadzące działalność w tym zakresie powyżej 2 lat. Na ten cel przeznaczono 2,6 mln zł. Termin składania ofert upływa 31 stycznia 2022 r.

W otwartym konkursie ofert mogą brać udział zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe oraz jednostki w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które dłużej niż 2 lata działają w obszarze turystyki lub krajoznawstwa. NA realizację zadań przewidziano kwotę 2,6 mln zł.

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie dofinansowania ich realizacji poprzez udzielenie dotacji celowej w jednym z trzech priorytetów:

Priorytet 1. Renowacja istniejących i wytyczanie nowych szlaków turystycznych na terenie Polski, w tym w szczególności dostosowanie szlaków turystycznych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych.

Priorytet 2. Innowacyjne rozwiązania w turystyce zwiększające bezpieczeństwo turystów, w tym osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych, zwłaszcza podczas i po pandemii COVID-19.

Priorytet 3. Rozwój kwalifikacji kadr zawodowych i społecznych dla potrzeb turystyki w zakresie poprawy jakości świadczonych usług.

Oferty należy składać do 31 stycznia 2022 r.

Więcej informacji na: https://www.gov.pl/web/sport/ogloszenie-otwartego-rzadowego-konkursu-ofert-na-dofinansowanie-realizacji-zadan-publicznych-z-zakresu-czesci-40-budzetu-panstwa---turystyki-w-2022-roku