Aktualności

Autor: Iga Arciszewska | Data wpisu: 26 Stycznia 2022

Złóż wniosek na "Ełcką Kartę Seniora"

26 Stycznia 2022, Autor: Iga Arciszewska

Już 4199 ełckich seniorów jest posiadaczem „Ełckiej Karty Seniora”. Karta wydawana jest bezpłatnie i obejmuje system ulg oraz zniżek udzielanych przez miejskie jednostki organizacyjne, a także prywatnych przedsiębiorców. Kolejne osoby zainteresowane otrzymaniem karty mogą składać wnioski do Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Ełku.

Karta Seniora przyznawana jest bez względu na status materialny, wydawana jest bezpłatnie i na czas nieokreślony. Jest ona przeznaczona dla osób, które ukończyły 60 rok życia i są zameldowane na terenie Miasta Ełku.

W 2021 roku wydano łącznie 281 Kart Seniora

Głównym założeniem Karty jest m.in. zwiększanie dostępności do oferty kulturalnej, rekreacyjnej oraz sportowej organizowanej przez partnerów akcji, a także umacnianie roli i funkcji najstarszych mieszkańców miasta oraz poprawa ich warunków materialnych.

Karta uprawnia do:

  • 25% zniżki od przysługującego biletu, zgodnie z obowiązującym cennikiem na usługi (korty, lodowisko, park wodny, park linowy, siłownia, sauna, fitness, nauka pływania) organizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
  • 50% zniżki na korzystanie z ofert i na udział w wydarzeniach organizowanych przez Muzeum Historyczne w Ełku
  • 20 % zniżki na wydarzenia, których wyłącznym organizatorem jest Ełckie Centrum Kultury oraz biletów na filmy w kinie ECK w wysokości 10 zł (oprócz seansów, na które zniżka dla seniorów ustalona jest oddzielnie: Senior w kinie, retransmisje i inne)
  • zniżki na korzystanie z oferty partnerów akcji – ełckich przedsiębiorców, którzy przystąpią do inicjatywy „Ełckiej Karty Seniora" na podstawie porozumienia.

Wnioski o wydanie karty można składać w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Ełku:

  • za pomocą poczty elektronicznej na adres f.mosiej@um.elk.pl,
  • oraz pocztą tradycyjną na adres Urząd Miasta Ełku Wydział Polityki Społecznej, ul. Piłsudskiego 2, pokój nr 15 z dopiskiem „Ełcka Karta Seniora".

Od 1 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2021 r. do Wydziału Polityki Społecznej wpłynęło 5387 wniosków o wydanie Ełckiej Karty Seniora, natomiast wydano 4199 kart. Do tej pory do miejskiej akcji przystąpiło 32 partnerów, w tym 29 prywatnych przedsiębiorców.

Ełcka Karta Seniora wpływa na poprawę jakości życia mieszkańców naszego miasta. Dużym zainteresowaniem cieszy się oferta m.in. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku oraz Ełckiego Centrum Kultury, co świadczy o dużej aktywności – zarówno fizycznej jak i kulturalnej ełckich seniorów. Jest także wyrazem ich dbałości o zdrowie, dobre samopoczucie, a także chęci zaspakajania potrzeb kulturalnych.

Więcej informacji oraz wzór wniosku na: http://bip.elk.warmia.mazury.pl/system/obj/19278_UR.177.16.pdf