Aktualności

Autor: Magdalena Nowikowska | Data publikacji: 05 Maja 2022

Która część Ełku powinna zostać poddana rewitalizacji?

05 Maja 2022, Autor: Magdalena Nowikowska

Rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miasta Ełku, w której zostały zaproponowane granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Ełku. Uwagi i sugestie można zgłaszać do 6 czerwca 2022 r. m.in. poprzez wypełnienie ankiety internetowej lub formularza. W dniu 11 maja zaplanowane jest także spotkanie konsultacyjne przy Ełckim Centrum Rewitalizacji Społecznej „Stajnia”.

Rewitalizacja (dosłownie: ożywienie, przywrócenie do życia) jest procesem wprowadzania zmian w tej części miasta, która cechuje się kumulacją negatywnych zjawisk – przede wszystkim społecznych, ale również związanych z gospodarką, środowiskiem, infrastrukturą czy przestrzenią miejską.

Urząd Miasta Ełku przygotował specjalną analizę, na podstawie której zaproponowano granice obszarów wymagających szczególnego wsparcia. Wyznaczenie tych obszarów uchwałą Rady Miasta Ełku umożliwi opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji – dokumentu, w którym zostaną zaplanowane konkretne działania służące przezwyciężeniu negatywnych zjawisk w obszarze rewitalizacji.

Celem konsultacji społecznych jest m.in. wymiana wiedzy i informacji oraz poznanie opinii w sprawie propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Ełku. Konsultacje skierowane są do mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, zarządców nieruchomości i wszystkich osób/podmiotów zainteresowanych procesem rewitalizacji w Ełku.

Termin konsultacji: 5 maja – 6 czerwca 2022 r.

Formy przeprowadzenia konsultacji społecznych:

·         przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza konsultacyjnego pocztą tradycyjną na adres Urząd Miasta Ełku,
          ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk lub drogą elektroniczną na adres
strategia@um.elk.pl

·         dostarczenie osobiste wypełnionego i podpisanego formularza konsultacyjnego w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta
          Ełku, ul. Piłsudskiego 4, pokój nr 02 (niski parter) lub
do Wydziału Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Ełku,
          ul. Piłsudskiego 6, pokój nr 101 (I piętro) w godzinach pracy Urzędu Miasta Ełku

·         wypełnienie krótkiej anonimowej ankiety internetowej - Ankieta 

·         przekazanie ustnych uwag osobiście Wydziale Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 6, pokój nr 101
          (I piętro) lub telefonicznie tel. 87 73 26 132 lub 87 73 26 115
w godzinach pracy Urzędu Miasta Ełku

·         przekazanie uwag podczas spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się 11 maja w godz. 15.00-17.00 przy Ełckim
          Centrum Rewitalizacji Społecznej „Stajnia”

Zapraszamy do zapoznania się dokumentami – projektem uchwały, mapami i diagnozą Ełku. Przygotowany został również materiał informacyjny, który streszcza prezentowane treści i ułatwia ich zrozumienie.

Bieżące informacje o rewitalizacji można znaleźć na stronie internetowej www.rewitalizacja.elk.pl

Diagnoza

Mapa obszaru zdegradowanego

Mapa obszaru rewitalizacji

Projekt uchwały

Materiał informacyjny

Kategorie aktualnośći: