Aktualności

Autor: J.K | Data wpisu: 05 Sierpnia 2022

System Powiadomień „SMS/e-mail Ełk info”

05 Sierpnia 2022, Autor: J.K

W Ełku funkcjonuje bezpłatny System Powiadomień „SMS/e-mail Ełk info". Dzięki usłudze, mieszkańcy po zarejestrowaniu się, mogą otrzymywać SMS i/lub e-mail z krótkimi wiadomościami dotyczącymi np. utrudnień w ruchu czy najważniejszych informacji z Ełku. 

Urząd Miasta Ełku w czerwcu 2019 roku uruchomił Bezpłatny System Powiadomień "SMS/e-mail Ełk info", który daje możliwość powiadamiania mieszkańców poprzez SMS lub e-mail.

System jest całkowicie bezpłatny dla mieszkańców. Każdy, kto zarejestruje się, będzie otrzymywał SMS i/lub e-mail wysłany przez pracownika Urzędu Miasta z różnymi przydatnymi wiadomościami np. o aktualnych utrudnieniach i zmianach w organizacji ruchu drogowego, wydarzeniach sportowych oraz kulturalnych czy najważniejszych informacji z Ełku.

Sama rejestracja jest szybka i prosta. Wystarczy podać podstawowe dane: nr telefonu, adres e-mail (przy czym można podać zarówno dwa jak i jeden sposób otrzymywania informacji).

Aby przejść do systemu kliknij link: https://info.miasto.elk.pl/

O systemie

Z końcem 2011 r. Urząd Miasta Ełku uruchomił pierwszą usługę bezpośredniego kontaktu SMS-owego i mailowego z mieszkańcami naszego miasta. Przedsiębiorcy mogli korzystać z systemu PENSIO. Zadaniem portalu była wizualizacja stanu indywidualnych kont przedsiębiorców na podstawie danych przechowywanych w systemie informatycznym Urzędu Miasta Ełku oraz umożliwiała rozliczenia zaległości za pomocą dostępnych kanałów płatności online.

Obecny System powiadomień „SMS/e-mail Ełk info” otwiera kolejne kanały komunikacji z urzędem za pośrednictwem SMS i e-mail oraz wpisuje się w kreowanie miasta inteligentnego - Smart City.

Obsługiwane funkcjonalności to m.in.:

  • ostrzeżenia o wystąpieniu sytuacji kryzysowych (np. nagłe załamania pogody, wypadki, przerwy w dostawach wody),
  • informacje o istotnych utrudnieniach w ruchu, remontach i przebudowach ulic,
  • informacje o wydarzeniach kulturalnych, sportowych, rozrywkowych itp.
  • informacje o miejskich wydarzeniach gospodarczych,
  • informacje o obchodach świąt i uroczystości państwowych i samorządowych,
  • dowolne, dobre wiadomości wysyłane do mieszkańców.

Zobacz film: http://www.youtube.com/watch?v=UHnQkbDahU8&feature=youtu.be