Aktualności

Autor: Magdalena Łuba | Data publikacji: 29 Listopada 2022

Rusza nabór wniosków na stypendia sportowe

29 Listopada 2022, Autor: Magdalena Łuba

W Urzędzie Miasta Ełku można już składać wnioski o przyznanie stypendiów za szczególne osiągnięcia sportowe na I półrocze 2023. Wnioski na nagrody i wyróżnienia przyjmowane są przez cały rok.

Stypendium sportowe to forma wsparcia materialnego zawodników, umożliwiająca rozwój kariery sportowej. Przyznawane jest w dowód uznania dla prezentowanego przez zawodników poziomu sportowego i osiągnięć w danej dyscyplinie na arenie krajowej oraz międzynarodowej. Stypendium może otrzymać również trener za zaangażowanie lub za wysokie wyniki zawodników.

 Stypendia sportowe przyznawane są 2 razy w roku kalendarzowym lub na wniosek Prezydenta Ełku. Innymi formami wsparcia są nagrody i wyróżnienia.

 Nagroda jest wyrazem uznania:

  • dla zawodnika za prezentowany przez niego poziom i wysokie wyniki sportowe
  • dla trenera za zaangażowanie lub za wysokie wyniki sportowe zawodników lub działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej w Ełku.

 Wyróżnienia przyznawane są w postaci: statuetek, pucharów, dyplomów i listów gratulacyjnych w kategorii: "zawodnik", "trener" i "zespół sportowy" za wybitne osiągnięcia sportowe lub wieloletnią działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej.

 Wnioski na nagrody i wyróżnienia można składać przez cały rok.

 Do składania wniosków na stypendia, nagrody i wyróżnienia uprawnione są kluby sportowe, związki sportowe, szkoły, uczelnie oraz inne podmioty.

 Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Ełku - pok.373, tel. 87 732 26 157 oraz pod linkiem:

https://bip.elk.warmia.mazury.pl/procedury/11/109/Stypendia_sportowe_przyznawane_w_dziedzinie_kultur...

Kategorie aktualnośći: