Aktualności

Autor: M.N/A.H | Data wpisu: 13 Stycznia 2023

Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu "Czyste Powietrze"

13 Stycznia 2023, Autor: M.N/A.H

Gmina Miasto Ełk jako kolejna gmina dołączyła do procesu wdrażania Programu Czyste Powietrze podpisując porozumienie w sprawie jego realizacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.  W ramach porozumienia utworzone zostało stanowisko informacyjno-konsultacyjne do obsługi mieszkańców.

Gmina Miasto Ełk w ramach podpisanego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej utworzyła stanowisko informacyjno-konsultacyjne do obsługi mieszkańców na potrzeby programu Czyste Powietrze.

Dzięki temu osoby zainteresowane programem mogą uzyskać niezbędną pomoc przy wypełnianiu i złożeniu wniosku o dofinansowanie, a także uzyskać wszelkie informacje o programie.

Punkt mieści się w budynku przy ulicy Piłsudskiego 6 w pokoju numer 7 oraz w budynku Urzędu Miasta Ełku przy ul. Piłsudskiego 4 w pokoju numer 243. Punkty działają od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-15:00.

Program "Czyste powietrze"

Program Priorytetowy Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Program Priorytetowy Czyste Powietrze daje możliwość uzyskania wsparcia finansowego w formie dotacji i/lub pożyczki przez osoby fizyczne, właścicieli domów jednorodzinnych na ocieplenie domu, wymianę okien czy na wymianę starego kotła grzewczego. Będzie realizowany w latach 2018-2029, a łączne działania w jego ramach to kwota ponad 103 mld zł.

Link do strony: www.czystepowietrze.gov.pl

Dane w Gminie Miasto Ełk na dzień 30.12.2022 rok:

1.    Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie – 314

2.    Liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 188

3.    Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji – 3 312 575,92 zł