Aktualności

Autor: M.S. | Data wpisu: 25 Stycznia 2023

Przedłuż ważność „Ełckiej Karty Rodziny 3+” na 2023 rok

25 Stycznia 2023, Autor: M.S.

Posiadacze „Ełckiej Karty Rodzina 3+" mogą przedłużyć jej ważność na rok 2023. Można to zrobić bezpłatnie w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Ełku przy ul. Piłsudskiego 2, I piętro pok. nr 15. 

Karta przysługuje rodzinom wielodzietnym, rodzinom zastępczym oraz rodzinnym domom dziecka, mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18. roku życia lub do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej nie dłużej niż do ukończenia 25. roku życia.

Warunkiem otrzymania Karty jest aby wszystkie dzieci i rodzice mieszkali lub byli zameldowani na terenie miasta Ełku na pobyt stały bądź czasowy pod wspólnym adresem.

Karta przyznawana jest bez względu na status materialny rodziny. Okres ważności przedłużany jest corocznie poprzez doklejenie hologramu z herbem miasta Ełku.

"Ełcka Karta Rodziny 3+" uprawnia do zniżek na oferty miejskich instytucji: Ełckiego Centrum Kultury, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku oraz Muzeum Historycznego w Ełku oraz do zniżki/ulgi na korzystanie z oferty publicznych przedszkoli i żłobków prowadzonych przez miasto Ełk.

Dodatkowo zniżki oferują przedsiębiorcy, którzy dołączyli do akcji. Katalog partnerów dostępny na stronie: http://3plus.miasto.elk.pl/

Karta funkcjonuje w Ełku od 2013 r. Obecnie zniżek udziela 61 partnerów.

W 2022 roku z „Ełckiej Karty Rodziny” skorzystało łącznie 590 rodzin czyli 2 814 osób w tym:

-        127 rodzin czyli 555 osób (wydano nowych kart),

-        463 rodzin czyli 2 259 osób (przedłużono istniejące karty).

Kartę można przedłużyć w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Ełku przy ul. Piłsudskiego 2, I piętro pok. nr 15 tel. 87 73 26 264.

Więcej informacji na stronie: https://bip.elk.warmia.mazury.pl/procedury/12/125/22Elcka_Karta_Rodziny_3_2B_22/