Aktualności

Autor: M.S./ (MK) | Data publikacji: 25 Maja 2023

Plan adaptacji do zmian klimatu w opracowaniu – wypełnij ankietę

25 Maja 2023, Autor: M.S./ (MK)

Mając na uwadze komfort życia ekologicznego mieszkańców, miasto opracowuje plan adaptacji do zmian klimaty. Weź udział w ankiecie i wyraź swoją opinię na temat działań związanych z adaptacją do zmian klimatu w naszym mieście.

Miasto Ełk mając na uwadze troskę o środowisko naturalne przystąpiło do opracowania dokumentu pod nazwą „Plan adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Ełk do 2030 r.”.

Celem działań adaptacyjnych jest zapewnienie odpowiedniego poziomu komfortu życia ekologicznego mieszkańców i użytkowników miasta. Opracowanie pozwoli na skoordynowanie lokalnych działań i przedsięwzięć wiążących się z minimalizowaniem negatywnych skutków ekonomicznych, społecznych i środowiskowych wynikających ze zmian klimatu, a podejmowanych przez miasto.

Aby wyrazić opinię dotyczącą działań związanych z adaptacją do zmian klimatu w mieście Ełku należy wypełnić anonimową ankietę znajdującej się pod adresem: https://forms.gle/gYQDTVkUuHRB2jiV9

Wyniki ankiety zostaną wykorzystane do statystycznego opracowania dokumentu.

Termin na wypełnienie ankiety upływa 9 czerwca 2023 roku.


Kategorie aktualnośći: