Aktualności

Autor: M.S./ (MK) | Data wpisu: 19 Września 2023

Doświetlenie ełckiego podwórka i przejścia dla pieszych

19 Września 2023, Autor: M.S./ (MK)

Przed jesienią miasto ukończyło budowę oświetlenia zewnętrznego przy ul. Orzeszkowej oraz doświetliło przejście dla pieszych na ul. Wojska Polskiego, celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców w okresie szybko zapadającego zmroku.

Miasta zrealizowało budowę oświetlenia zewnętrznego podwórka przy ul. Orzeszkowej 38. Zakres prac obejmował montażu dwóch słupów oświetleniowych oraz kablowych linii elektroenergetycznych w podwórku budynku przy ul. Orzeszkowej 38 oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Zasilanie oświetlenia odbywa się z istniejącego słupa oświetleniowego przy ul. Orzeszkowej.

Koszt inwestycji: 26 199 zł


Zrealizowana została budowa dwóch słupów z oprawami doświetlającymi przejście dla pieszych przed skrzyżowaniem ul. Wojska Polskiego i Sikorskiego.

Doświetlenie przejścia ma polepszyć widoczność pieszych przez kierowców zbliżających się do przejścia, a przez to zwiększyć ich bezpieczeństwo. Z przejścia najwięcej korzysta młodzież ucząca się w Ełckim Centrum Edukacji Mundurowej przy ul. Grunwaldzkiej.

Koszt budowy to 9 900 zł, sfinansowany ze środków własnych w ramach zadania bieżącego utrzymania i konserwacji oświetlenia ulicznego. Słupy z fundamentami i oprawami zostały pozyskane z demontażu słupów z ul. Św. M. M. Kolbe.


Kategorie aktualnośći: