Aktualności

Autor: Joanna Kowalewska | Data publikacji: 09 Października 2023

Prawie 30 mln zł dla Ełku na Park Wodny oraz teren przy „pałacyku”

09 Października 2023, Autor: Joanna Kowalewska

Miasto Ełk pozyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na modernizację Parku Wodnego i  zagospodarowanie terenu wokół zabytkowego budynku przy ul. Piłsudskiego 10. Prawie 28 mln to dofinansowanie rozbudowy Parku Wodnego, w którym powstaną m.in. dodatkowe baseny, nowe zjeżdżalnie oraz strefa SPA. Ponadto prawie 2 mln zł przyznano na teren wokół „pałacyku” przy ul. Piłsudskiego 10, gdzie powstanie m.in. przestrzeń rekreacyjna na świeżym powietrzu.

Dzisiaj (9 października) w Urzędzie Miasta odbyła się konferencja z udziałem prezydenta Ełku Tomasza Andrukiewicza, Posła RP Wojciecha Kossakowskiego, Senator RP Małgorzaty Kopiczko, Starosty Ełckiego Marka Chojnowskiego oraz Dyrektora MOSiR w Ełku Pawła Żuka i lokalnych mediów, na której poinformowano o przyznaniu promes dla Ełku i Powiatu Ełckiego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, edycja 8.

Miasto Ełk otrzyma łącznie prawie 30 mln zł na realizację dwóch projektów.

27,9 mln zł wsparcia na modernizację Parku Wodnego

Miasto Ełk zrealizuje kompleksową modernizację Parku Wodnego. Prace w Parku Wodnym obejmą przebudowę wewnętrzną Parku, jego rozbudowę, termomodernizację i wyposażenie oraz zagospodarowanie terenu. Wykonane zostaną m.in. dodatkowe baseny i nowe zjeżdżalnie.

Zakres planowanej inwestycji będzie obejmował:

 I. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz pozyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych;

II. Rozbudowę i przebudowę Parku Wodnego, m.in.:

1.    Zmiany w zakresie konstrukcji przegród budowlanych,

2.    Przebudowa pomieszczeń oraz rozbudowa obiektu w zakresie:

·         przebudowa istniejącego „lewego skrzydła” w kondygnacji przyziemia na zespoły szatniowo – sanitarne dla boisk zewnętrznych;

·         przebudowa strefy wejścia, oraz istniejących pomieszczeń „lewego skrzydła” parteru, na saunarium z węzłem szatniowo-sanitarnym;

·         przebudowa istniejących pomieszczeń szatniowo-sanitarnych parteru;

·         rozbudowa istniejącej hali o aneks z basenem rekreacyjnym i brodzikiem, nową strefę hamowni i nowe zjeżdżalnie, przebudowa czerpni;

·         rozbudowa istniejącej hali o aneks z basenem do nauki pływania, magazyn basenowy;

·         zabudowa 3 wanien jacuzzi;

·         zabudowa strefy gastronomicznej;

·         przebudowa pomieszczeń piętra na pomieszczenia administracyjne.

3.    Modernizację instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, zdalny monitoring parametrów

4.    Zmiany w zakresie instalacji technologii wody basenowej:

·         wymiana istniejących instalacji oraz wykonanie nowych do obsługi projektowanych dodatkowych basenów;

·         ograniczenie zużycia energii elektrycznej przez pompy;

·         ograniczenie szczytowego poziomu zapotrzebowania na energię cieplną;

·         zdalny monitoring parametrów wody basenowej oraz pracy instalacji technologicznych;

·         wprowadzenie instalacji odzysku ciepła.

5.    Zmiany w zakresie źródeł ciepła i energii elektrycznej

6.    Zmiany w zagospodarowaniu terenu:

·         rozbiórki kolidujących z nowym zagospodarowaniem terenu konstrukcji;

·         przebudowa wewnętrznych doziemnych kanalizacji sanitarnych i deszczowych;

·         przebudowa parkingu.

Inwestycja będzie prowadzona w formule zaprojektuj i buduj.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 31 lipca 2026 r.

Całkowita wartość inwestycji: 31 100 000 zł

Kwota dofinansowania: 27 990 000 zł

Zobacz live z Prezydentem Ełku: https://www.facebook.com/andrukiewicztomasz/videos/324111686971053

1 mln 997 tys. zł na zagospodarowanie budynku przy ul. Piłsudskiego 10

Miasto Ełk zagospodaruje teren wokół zabytkowego budynku przy ul. Piłsudskiego 10 w Ełku wybudowanego w latach 20. XX w. wraz z budynkiem gospodarczym. Powstanie m.in. przestrzeń rekreacyjna na świeżym powietrzu wraz zielnikiem do uprawy warzyw oraz zostanie wybudowany podjazd dla wózków inwalidzkich.

Zakres inwestycji będzie obejmował m.in.:

1. Przygotowanie terenu pod inwestycję, w tym roboty rozbiórkowe i ziemne;

2. Budowa altany rekreacyjnej wraz z nawierzchnią utwardzoną pod altaną;

3. Stworzenie ciągu komunikacyjnego o nawierzchni utwardzonej wraz ze schodami terenowymi;

4. Stworzenie przestrzeni rekreacyjnej do wypoczynku na świeżym powietrzu z ławkami parkowymi oraz zielnika do uprawy warzyw;

5. Budowa podjazdu dla wózków inwalidzkich (pochylnia);

6. Wykonanie miejsc parkingowych, w tym dla osób niepełnosprawnych;

7. Częściowe ogrodzenie przedmiotu inwestycji;

8. Remont budynku gospodarczego;

9. Utwardzenie placu wraz z pojemnikami na odpady stałe;

10. Częściowe zagospodarowanie terenu zielenią i rabatami, w tym nowe nasadzenia i odtworzenie trawników po pracach budowlanych.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 30 maja 2025 r.

Całkowita wartość Inwestycji: 2.350.000 zł

Kwota dofinansowania: 1.997.000 zł

Zobacz film z Prezydentem Ełku:https://youtu.be/Z13irh4yTT8

Podczas konferencji wręczono również symboliczną promesę na przebudowę i adaptację budynku na terenie Ełckiej Kolei Wąskotorowej, na którą środki Ełk pozyskał w ramach II edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Kwota dofinansowania wynosi 399 tys. zł. Więcej o tej inwestycji: https://www.elk.pl/aktualnosci-wpis/7448/prawie-400-tys-zl-na-remont-zabytkowego-budynku-muzeum-historycznego

Dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, edycja 8.

httpswwwelkplfilesmultimediaphotos071d033316ab13103c337f16800ae389png

httpswwwelkplfilesmultimediaphotos9eff032ea41ac5aac74bf1d5d8feac84png

Kategorie aktualnośći: