Aktualności

Autor: M.S./ (SiR) | Data publikacji: 10 Października 2023

Kolejne dwie ełckie ulice z dofinansowaniem na przebudowę

10 Października 2023, Autor: M.S./ (SiR)

Dwie planowane inwestycje drogowe na ul. Małeckich i 3 Maja znalazły się na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania w województwie warmińsko-mazurskim. Łączna wysokość dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to ponad 3,4 mln zł.

Inwestycje polegające na przebudowie ulicy Małeckich oraz ulicy 3 Maja znalazły się wśród setki zadań gminnych realizowanych przez samorządy województwa warmińsko - mazurskiego, które otrzymają wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Przebudowa ulicy Małeckich obejmie swoim zakresem:

-        przebudowę drogi jednokierunkowej  o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 6 m (253 mb),

-        przebudowę stanowisk postojowych (z kostki brukowej betonowej) wraz z przyległymi do nich chodnikami (z płyt betonowych i kostki granitowej), wzdłuż jezdni po jednej stronie - przeciwległej do Parku Solidarności (29 stanowisk postojowych, 2 stanowiska postojowe dla osób niepełnosprawnych, 8 miejsc typu Kiss&Ride w okolicy Szkoły Podstawowej nr 2),

-        budowę ścieżki rowerowej w pasie jezdnym, w jezdni bitumicznej, o jednokierunkowym przebiegu odwrotnym do kierunku ruchu pojazdów, ścieżka oddzielona od drogi przeznaczonej do ruchu pojazdów za pomocą oznakowania poziomego,

-        zakup i montaż 3 stojaków rowerowych, każdy 6 – stanowiskowy,

-        wykonanie 2 wyniesionych przejść dla pieszych z kostki brukowej,

-        wykonanie oświetlenia ulicznego,

-        przebudowę kanalizacji deszczowej,

-        wykonanie kanalizacji teletechnicznej,

-        wykonanie monitoringu wizyjnego.

W ramach własnej inwestycji PWiK wykona przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej.

Całkowita wartość: 3 063 350  zł

Dofinansowanie: 1 685 851 zł

Wkład własny: 1 377 499 zł

Inwestycja będzie realizowana w okresie: 01.04.2024 r. – 28.02.2025 r.

Źródło dofinansowania: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Przebudowa ul. 3 Maja będzie obejmowała:

-        przebudowę drogi jednokierunkowej  o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 6 m (253 mb),

-        budowę ścieżki rowerowej w pasie jezdnym, w jezdni bitumicznej, o jednokierunkowym przebiegu odwrotnym do kierunku ruchu pojazdów,

-        przebudowę stanowisk postojowych (z kostki brukowej betonowej) wraz z przyległymi do nich chodnikami (z płyt betonowych i kostki granitowej), zlokalizowanych wzdłuż jezdni po jednej stronie - przeciwległej do Parku Solidarności (30 stanowisk postojowych, 2 stanowiska postojowe dla osób niepełnosprawnych),

-        wykonanie wyniesionego przejście dla pieszych z kostki brukowej,

-        montaż 3 stojaków rowerowych, każdy 6 – stanowiskowe,

-        przebudowę kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego.

W ramach własnej inwestycji PWiK wykona przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej.

Całkowita wartość: 2 925 282  zł

Dofinansowanie: 1 755 169 zł (60%)

Wkład własny: 1 170 113 zł

Inwestycja będzie realizowana w okresie: 01.04.2024 r. – 28.02.2025 r.

Źródło dofinansowania: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Kategorie aktualnośći: