Aktualności

Autor: Vitalii Yermolych | Data publikacji: 16 Listopada 2023

Stypendia za wyniki w nauce przyznane

16 Listopada 2023, Autor: Vitalii Yermolych

Prezydent Ełku przyznał 28 stypendiów najlepszym uczniom miejskich szkół za aktywność społeczną i wyniki w nauce. Wręczenie stypendiów odbyło się dziś (16 listopada) w Urzędzie Miasta.

Dwa razy w roku najlepsi uczniowie miejskich szkół otrzymują od prezydenta Ełku stypendia za wyniki w nauce i aktywność społeczną.

Uroczystość wręczenia stypendiów (za okres stypendialny wrzesień-grudzień) odbyła się dzisiaj (16 listopada) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku.

Stypendia przyznawane są w celu wsparcia finansowego uczniów miejskich szkół podstawowych (kl. V-VIII) oraz Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Sportowych, którzy wykazują się znaczącą działalnością społecznie użyteczną i osiągają bardzo dobre wyniki w nauce.

Na okres stypendialny od 1 września do 31 grudnia 2023 r. wpłynęło 119 wniosków.

Przyznanych zostało 28 stypendiów:

·         Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku - 2

·         Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Ełku - 2

·         Szkoła Podstawowa nr 3 im. H. Sienkiewicza w Ełku - 3

·         Szkoła Podstawowa nr 4 im. Prof. Wł. Szafera w Ełku - 8

·         Szkoła Podstawowa nr 5 im M. Konopnickiej w Ełku - 2

·         Szkoła Podstawowa Sportowa nr 6 w Zespole Szkół Sportowych w Ełku - 2

·         Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku - 2

·         Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku – 5

·         Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Sportowych w Ełku - 2.

Łączna kwota przyznanych stypendiów to 20 000 zł.

Stypendium może otrzymać uczeń który:

- jest aktywny i zaangażowany w działalność społeczną na rzecz środowiska lokalnego, szkolnego i

  rówieśniczego,

- osiąga bardzo dobre wyniki w nauce (średnia za ostatni rok szkolny - nie mniejsza niż 4,5 oraz co

  najmniej dobra ocena z zachowania).

Z wnioskiem o przyznanie stypendium dla ucznia może wystąpić:

- dyrektor szkoły, rada rodziców, rodzice

- fundacje, stowarzyszenia, organizacje i inne podmioty wspierające lub wdrażające działania edukacyjne

  na rzecz uczniów

Kolejny nabór w styczniu (na okres styczeń – czerwiec 2024 r.)

Formularze wniosków dostępne są w:

- Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Ełku (pokój nr 369)

- Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełku

Stypendia mają wartość 150 zł (kl. V i VI), 200 zł (kl. VII i VIII) oraz 250 zł (LO) miesięcznie i będą wypłacane bezpośrednio w szkołach.

 

Kategorie aktualnośći: