Aktualności

Autor: M.S./ (ZI) | Data publikacji: 02 Kwietnia 2024

Przebudowa dwóch ulic wokół Parku Solidarności tuż, tuż

02 Kwietnia 2024, Autor: M.S./ (ZI)

Niebawem ruszy przebudowa ulicy Małeckich i 3-go Maja. Każda z ulic zostanie przebudowana na długości ok. 245 mb. Zostanie zrealizowana budowa oświetlenia obu ulic w technologii LED. Przy obu ulicach zostaną zrealizowane także ścieżki rowerowe. Z początkiem kwietnia zostanie zawarta umowa z wykonawcą. Planowane rozpoczęcie prac na przełomie kwietnia – maja.

Z początkiem roku prezydent Ełku podpisał umowy o dofinansowanie dwóch inwestycji drogowych polegających na przebudowie ulicy Małeckich i 3-go Maja. Miasto wybrało wykonawcę przebudowy ulic. Prezydent Ełku podpisze umowy z wykonawcą prac na początku kwietnia.

Przebudowa zarówno ulicy Małeckich, jak także 3-go Maja będzie obejmowała wykonane nowej nawierzchnie jezdni bitumicznej, chodników z płyt betonowych oraz kostki granitowej. Wykonane zostaną wjazdy i miejsca postojowe z kostki brukowej, w okolicach Szkoły Podstawowej nr 2 powstaną miejsca typu Kiss&Ride.

Przy obu ulicach zostaną zrealizowane także ścieżki rowerowe o nawierzchni bitumicznej koloru czerwonego, o jednokierunkowym przebiegu odwrotnym do kierunku ruchu pojazdów.

Zarówno ulica Małeckich, jak 3-go Maja zostaną przebudowane na długości ok. 254 m.

W ramach zadania zostanie wykonane odwodnienie nawierzchni w postaci kanalizacji deszczowej, budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej, budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami.

Zostanie wykonane oświetlenie obu ulic w technologii LED, kanalizacja teletechniczna w ulicy Małeckich, a także wykonane oznakowanie pionowe i poziome, stojaki na rowery.

Planowany termin rozpoczęcia przebudowy ulicy Małeckich oraz ul. 3-go Maja to koniec kwietnia/ początek maja 2024 r.

Wartość prac z przetargu na ul. Małeckich: 2.992.200 zł, współfinansowanie PWiK 448.950 zł, dofinansowanie 1 465 244,29 zł.

Wartość prac z przetargu na ul. 3 – go Maja: 3.192.000 zł, współfinansowanie PWiK 630.000 zł, dofinansowanie  1 583 316 zł.

Prace dotyczące wykonania wodociągu i kanalizacji sanitarnej są finansowane przez PWiK sp. z o.o.

Wartość dofinansowania 60 % wartości prac.  Łączna wysokość dofinansowania to 3 048 560,29 zł.

Obie inwestycje drogowe zostały dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Termin wykonania zadań: 220 dni od podpisania umów na przebudowy.Kategorie aktualnośći: