Aktualności

Autor: p. galuszka, Zbigniew Dąbrowski | Data wpisu: 31 Marca 2020

#55 Możliwość ulgi w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców - jak to zrobić?

31 Marca 2020, Autor: p. galuszka, Zbigniew Dąbrowski

Mikro i mali przedsiębiorcy mogą skorzystać z ulgi w podatku od nieruchomości. Tu znajdziesz poradnik „krok po kroku” z opisem możliwych form wsparcia oraz niezbędnymi formularzami wniosków.

Pakiet Osłonowy „WSPARCIE” dla Mikro i Małych Przedsiębiorców
Podatek od nieruchomości - od kwietnia

1. Pierwszy krok - w okresie  stanu epidemii  (Formularz 1) (Formularz 1a)

Na indywidualny wniosek, przedsiębiorcom dotkniętym ograniczeniem lub zamknięciem działalności, będą  odroczone terminy płatności  podatku od nieruchomości. Jednorazowo, zgodnie z ustawową, można odroczyć podatek na okres do 60 dni, jeżeli sytuacja się nie zmieni, odroczony podatek  ponownie można odroczyć o kolejne 60 dni. Wnioski będą rozpatrywane bezzwłocznie. Dotyczy podatku od kwietnia bieżącego roku.

2. Drugi krok - po ustaniu stanu epidemii 

a) Przedsiębiorcy, którzy zmuszeni byli do zaprzestania działalności z mocy prawa, po upływie terminu płatności odroczonego podatku i złożeniu wniosku uzyskają  umorzenie podatku od nieruchomości i odsetek. Dotyczy okresu od kwietnia do odwołania stanu epidemii (Formularz 2a  - podmiot wynajmujący lokale  i Formularz 2 - podmiot prowadzący działalność)

b) Przedsiębiorcy,  którzy zmuszeni byli ograniczyć działalność, w  uzasadnionych przypadkach, za okres od kwietnia do czasu odwołania stanu epidemii,  na indywidualny wniosek będą mogli  skorzystać z umorzenia zaległego podatku w całości lub części,  rozłożenia odroczonego podatku na raty i umorzenia odsetek (Formularz 3)

c)  Pozostali przedsiębiorcy , w  uzasadnionych przypadkach za okres od kwietnia do czasu odwołania stanu epidemii,  na indywidualny wniosek będą mogli  skorzystać z rozłożenia odroczonego podatku na raty  (Formularz 2b)

WAŻNE:

1. Wnioski o odroczenie terminu płatności lub rozłożenia na raty składane są przed upływem terminu płatności, a wnioski o umorzenie mogą dotyczyć wyłącznie zaległości.

2. Wraz z wnioskiem o odroczenie, rozłożenie na raty lub umorzenie należy dołączyć wypełniony Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz  Oświadczenia o otrzymaniu /nieotrzymaniu pomocy de minimis (do pobrania TUTAJ).

3. Przedsiębiorca musi być zarejestrowany lub mieć siedzibę w Ełku.

4. Wnioski pozostałych przedsiębiorców rozpatrywane będą indywidualnie, również przy zastosowaniu zapisów ordynacji podatkowej.

5. Pod uwagę będzie brane, czy przedsiębiorca utrzymuje miejsca pracy


UWAGA! Wypełnione wnioski należy składać e-mailem na adres: um@um.elk.pl
lub w skrzynce korespondencyjnej Urzędu Miasta Ełku (ul. Piłsudskiego 4, wejście od podjazdu dla niepełnosprawnych).