Aktualności

Autor: Magdalena Nowikowska | Data wpisu: 18 Listopada 2020
Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej w EGO
Powiat Gołdapski informuje, że w dniach 7-13.01.2021 r. odbędzie się nabór formularzy do kolejnego projektu "Moja działalność gospodarcza” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Formularze rekrutacyjne będą dostępne od połowy grudnia 2020 r. na stronie internetowej projektu.

Powiat Gołdapski w 2021 r. planuje udzielić bezzwrotne wsparcie finansowe dla 47 osób w stałej  kwocie 23 050 zł oraz finansowe wsparcie pomostowe przez 10 m-cy po rozpoczęciu działalności gospodarczej w kwocie do 1150 zł/m-c. Udzielenie wsparcia finansowego będzie poprzedzone tygodniowym szkoleniem z zakresu założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Projekt jest skierowany do mieszkańców powiatów ełckiego, gołdapskiego i oleckiego w wieku powyżej 30 roku życia, w głównej mierze bezrobotnych i biernych zawodowo. Ponadto zaplanowano również w projekcie udział:

  • osób ubogich pracujących tj. takich, których dochody, przypadające na jedną osobę w gospodarstwie domowym nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu albo, których zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę (tj. max 2 800 zł brutto),
  • osób zatrudnionych na umowach krótko terminowych lub umowach cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120%  wysokości minimalnego wynagrodzenia, w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu (tj. max 3 360 zł brutto).

Regulamin projektu i formularz rekrutacyjny będzie dostępny od połowy grudnia 2020 r. na stronie internetowej projektu: http://www.dotacje.powiatgoldap.pl/

Wszelkich szczegółowych informacji udziela telefonicznie: Biuro Projektu w Starostwie Powiatowym, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap, tel. 87 615-44-30.

W okresie naboru osoby zainteresowane będą mogły złożyć formularze rekrutacyjne w Biurze projektu w Gołdapi oraz dodatkowo w Biurach rekrutacyjno – konsultacyjnych w Ełku i Olecku.