Aktualności

Autor: mk | Data wpisu: 28 Grudnia 2020
Termomodernizacja przedszkola „Mali Odkrywcy” zakończona

Przedszkole „Mali Odkrywcy” jest jednym z obiektów, w którym będzie cieplej i oszczędniej dzięki przeprowadzonej termomodernizacji. Inwestycja powstała w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków publicznych – ełckich szkół i przedszkoli” przy wsparciu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.


Termomodernizacja budynku zmniejsza zapotrzebowanie na ciepło i co za tym idzie obniża koszty jego ogrzewania przy jednoczesnej poprawie komfortu termicznego. Ponadto termomodernizacja budynku polega na wprowadzeniu zmian, które ograniczą ucieczkę ciepła oraz zapewnią bardziej ekonomiczne i energooszczędne ogrzewanie wnętrz i wody użytkowej.

Inwestycja w Miejskim Przedszkolu „Mali Odkrywcy” obejmuje:

  • docieplenie dachu oraz ścian budynku,
  • wymianę 68 sztuk okien wraz z parapetami i 2 sztuk drzwi,
  • wymianę instalacji centralnego ogrzewania (zostało wymienionych 106 sztuk grzejników),
  • remont pokrycia dachowego i kominów,
  • wykonanie robót rozbiórkowych wraz z odwiezieniem i utylizacją
  • wymianę instalacji ciepłej wody użytkowej,
  • wymianę opraw oświetlenia zewnętrznego,
  • wymianę studzienek piwnicznych,
  • wymianę balustrad stalowych,
  • odtworzenie do stanu pierwotnego zniszczonych lub zdewastowanych ścian, sufitów, podłóg, nawierzchni utwardzonych oraz terenów zielonych po prowadzonych pracach budowlanych.

Koszt prac prowadzonych w Przedszkolu „Mali Odkrywcy” to kwota 928 tys. zł.  Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Wkład własny Gminy Miasta Ełk został wsparty środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 281 790,34 zł.