Aktualności

Autor: mk | Data wpisu: 28 Grudnia 2020
Bardziej energooszczędna „Niezapominajka”
Ocieplenie budynku oraz wymiana instalacji centralnego ogrzewania to część prac wykonanych w ramach termomodernizacji Przedszkola „Niezapominajka” przy ul. Słowackiego w centrum miasta. Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków publicznych – ełckich szkół i przedszkoli” przy wsparciu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zmniejszone zapotrzebowanie na ciepło i niższe koszty ogrzewania to efekt przeprowadzonej termomodernizacji. W budynku przedszkola wprowadzane  zostały zmiany, które ograniczają ucieczkę ciepła oraz zapewnią bardziej ekonomiczne i energooszczędne ogrzewanie wnętrz i wody użytkowej.

Zakres zamówienia obejmował m.in. ocieplenie budynku i remont pokrycia dachowego. Po przeprowadzonej analizie potrzeb, w przedszkolu przebudowano okna piwniczne wraz z wymianą 2 starych okien, a także obsadzono 2 pary nowych drzwi. W budynku wymieniono  instalację centralnego ogrzewania wraz z montażem 18 nowych grzejników, a także instalację ciepłej wody użytkowej i odgromową.

Koszt prac prowadzonych w Przedszkolu „Niezapominajka” to kwota ponad 528 tys. zł.  Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Wkład własny Gminy Miasta Ełk został wsparty środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 258 281,56 zł.