Aktualności

Autor: mk | Data wpisu: 28 Grudnia 2020
Koniec budowy I etapu ulicy Norwida

Zakończyła się budowa I etapu ulicy Norwida tzw. małej obwodnicy. Prace zostały wykonane na odcinku od skrzyżowania z ul. Emilii Plater do ul. Matejki. Nowa droga usprawni ruch samochodów w tej części miasta.


Projekt zakładał przebudowę jezdni głównych (ul. Norwida na odcinku 700 m i ul. Matejki - 147 m) oraz skrzyżowań z ulicami: Emilii Plater, M. Dąbrowskiej, Korsaka, Wańkowicza, Kwiatową, Matejki. Na skrzyżowaniu ul. Norwida z ul. Matejki pojawiło się rondo. Ponadto na ul. Norwida powstały nowe zatoki autobusowe, chodniki, ścieżka rowerowa oraz oświetlenie uliczne. Przebudowano również kanalizację deszczową, sanitarną, teletechniczną oraz sieci energetyczne, gazowe i wodociągowe. 

Koszt całej inwestycji to kwota ponad 6,1 mln zł, z czego dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 4 138 085,49 zł, a z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1 255 726 zł.