Aktualności

Autor: mk | Data wpisu: 28 Grudnia 2020
Termomodernizacja w Szkole Podstawowej nr 3 zakończona

Jest to jedna z sześciu inwestycji zrealizowanych w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków publicznych – ełckich szkół i przedszkoli” przy wsparciu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.


Zakres prac obejmował m.in. ocieplenie dachów oraz ścian zewnętrznych. W budynku wstawiono nowe okna oraz drzwi. Częściowo wyremontowano poręcze i balustrady, a także wyremontowano schody zewnętrzne. Zamontowano platformę schodową dla osób niepełnosprawnych i wyremontowano podjazd. Przeprowadzono remont zadaszeń nad wejściami do budynku. Wymieniona zastała instalacja odgromowa, elektryczna, centralnego ogrzewania.

Inwestycja zrealizowana została w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Wkład własny Gminy Miasta Ełk został wsparty środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 403 996,94 zł.