Aktualności

Autor: mk | Data wpisu: 29 Grudnia 2020
Zakończył się I etap termomodernizacji w Szkole Podstawowej nr 9

Zakres prac obejmował m.in. ocieplenie dachów, ścian zewnętrznych, wymianę okien i drzwi. Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków publicznych – ełckich szkół i przedszkoli” przy wsparciu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 na os. Konieczki została podzielona na dwa etapy. Pierwszy etap obejmował przede wszystkim ocieplenie dachów oraz ścian zewnętrznych. Aktualnie trwa drugi etap, który potrwa do 15 września 2021 r. Jego zakres obejmuje m.in. wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z przebudową węzła c.o.

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Wkład własny Gminy Miasta Ełk został wsparty środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 242 511,08 zł.