Aktualności

Autor: Magdalena Nowikowska | Data wpisu: 14 Stycznia 2022

Kolejne umowy z NGO podpisane

14 Stycznia 2022, Autor: Magdalena Nowikowska

Dzisiaj (14 stycznia) Prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz podpisał kolejnych 7 umów na realizację zadań samorządu przez organizacje pozarządowe w roku 2022. Łączna kwota dofinansowania wynosi 44 500 zł.

Miejski samorząd  w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi m.in. zleca im realizację swoich zadań statutowych. Dziś (14 stycznia) w Urzędzie Miasta Ełku umowy podpisały następujące organizacje:

Wspieranie działalności wolontariackiej mieszkańców Ełku:

 • Fundacja Wolontariacki Ośrodek Wsparcia
  Zadanie: Wsparcie Wspierających Wolontariuszy 2022 – WWW22

Wspieranie rozwoju sportu powszechnego i rozwoju sportu dzieci i młodzieży:

 • Stowarzyszenie Klub Sportowy Wilki Ełk
  Zadanie: Realizacja treningów sportowych zawodników 3 ligi męskiej

 • Stowarzyszenie Klub Sportowy Wilki Ełk
  Zadanie: Wyjazd 4 grup koszykarskich na LBW – Liga Basket Warsaw
 • Uczniowski Klub Sportowy Elo Ełk
  Zadanie: Szkolenia szachowe dla dzieci i młodzieży w 2022 roku
 • Uczniowski Klub Sportowy Elo Ełk
  Zadanie: IV Ełcka Szkolna Liga Szachowa 2022

Działalność na rzecz dzieci i młodzieży poprzez organizację wypoczynku zimowego i letniego:

 • Uczniowski Klub Sportowy JUNIOR
  Zadanie: Ferie z Juniorem
 • Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Mikro Ełk
  Zadanie: Ferie siatkarek MIKRO 2022

Łącznie kwota dofinansowania: 44 500 zł