Aktualności

Autor: Joanna Kowalewska | Data wpisu: 14 Stycznia 2022

Spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu uchwały tzw. antysmogowej

14 Stycznia 2022, Autor: Joanna Kowalewska

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza na spotkanie konsultacyjne dotyczące wprowadzenia w województwie warmińsko-mazurskim, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Spotkanie odbędzie się w formie online 19 stycznia o godz. 10.00 przy użyciu aplikacji webex.

Na spotkaniu konsultacyjnym organizowanym przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zostaną omówione następujące założenia projektów:

1)    Projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wprowadzenia na obszarach miast w województwie warmińsko-mazurskim ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw;

2)    Projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wprowadzenia na terenach poza obszarami miast w województwie warmińsko-mazurskim, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Następnie chętne do zabrania głosu osoby będą miały czas na przedstawienie swoich uwag, opinii i wniosków. Spotkanie będzie nagrywane, a przedłożone uwagi zostaną rozpatrzone po spotkaniu konsultacyjnym. Wszystkie wypowiedzi zostaną potraktowane jako uwagi wniesione ustnie do protokołu, w ramach konsultacji społecznych.

Spotkanie online odbędzie się 19 stycznia 2022 r. o godzinie 10.00 przy użyciu aplikacji webex.

Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie na adres a.nowik@warmia.mazury.pl wypełnionego formularza zgłoszeniowego do 18 stycznia br.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania poniżej.

Jednocześnie przypominamy, że konsultacje społeczne w sprawie projektów tzw. uchwał antysmogowych potrwają do 21 stycznia 2022 r. włącznie. Do tego czasu można składać uwagi do ww. projektów uchwał zgodnie z procedurami określonymi na stronie https://bip.warmia.mazury.pl/, w zakładce: „Konsultacje społeczne” przy użyciu formularza zgłaszania uwag, opinii i wniosków.