Aktualności

Autor: Magdalena Nowikowska | Data wpisu: 13 Maja 2022

Zaproszenie na dyskusję publiczną

13 Maja 2022, Autor: Magdalena Nowikowska

W związku z trwającym wyłożeniem do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Sielska" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zapraszamy na dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, która odbędzie się 15 maja 2022 roku o godz. 16.30 na terenie osiedla "Letniskowego" przy skrzyżowaniu ul. Letniskowej z  ul. Sielską - boisko do street ball.

Obecnie trwa wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowegoplanu zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Sielska" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 11 maja 2022 roku do 8 czerwca 2022 roku w siedzibie Urzędu Miasta Ełku, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4, w godzinach od 9.00 do 16.00 (poniedziałek) oraz od 8.00 do 15.00 (wtorek - piątek), w pokoju nr 232. Informacje udzielane są także telefonicznie: (87) 73 26 231 i mailowo: j.wasilewski@um.elk.pl.

Projekt planu miejscowego jest także dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne”.

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędą się:

  • 15 maja 2022 roku o godz. 16.30 na terenie osiedla "Letniskowego" przy skrzyżowaniu ul. Letniskowej z ul. Sielską na terenie boiska do street ball.
  • 30 maja 2022 roku o godz. 10.00 w małej sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

Uwagi do projektu planu można wnosić na piśmie do Prezydenta Miasta Ełku z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 czerwca 2022 roku.

Wzór uwagi do miejscowego planu do pobrania