Aktualności

Autor: Joanna Kowalewska | Data publikacji: 30 Sierpnia 2022

Nabór wniosków na stypendia za aktywność społeczną i wyniki w nauce

30 Sierpnia 2022, Autor: Joanna Kowalewska

Od 1 do 15 września można składać wnioski o przyznanie stypendium za aktywność społeczną i wyniki w nauce – na okres stypendialny od 1 września do 31 grudnia 2022 r.

Stypendia mogą otrzymać uczniowie ełckich szkół podstawowych (od kl. V) oraz Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Sportowych w Ełku, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  • są aktywni i zaangażowani w działalność społeczną na rzecz środowiska lokalnego, szkolnego i rówieśniczego;
  • osiągają bardzo dobre wyniki w nauce (średnia za ostatni rok szkolny – nie mniejsza niż 4,5 oraz co najmniej dobra ocena z zachowania).

Z wnioskiem o przyznanie stypendium dla ucznia może wystąpić:

  • dyrektor szkoły, rada rodziców,
  • rodzice,
  • fundacje, stowarzyszenia, organizacje i inne podmioty wspierające lub wdrażające działania edukacyjne na rzecz uczniów.

Wnioski należy składać w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Ełku do 15 września 2022 r. (ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4, pokój 02).

Formularze wniosków dostępne są w:

  • Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Ełku (pokój nr 369)
  • Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełku
Więcej informacji udziela Wydział Edukacji Urzędu Miasta Ełku, tel. 87 732 62 69.

Kategorie aktualnośći: