Aktualności

Autor: Vitalii Yermolych | Data wpisu: 22 Września 2022

XLVI Sesja Rady Miasta Ełku

22 Września 2022, Autor: Vitalii Yermolych

W środę 28 września 2022 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku odbędzie się XLVI zwyczajna sesja Rady Miasta jako posiedzenie w trybie hybrydowym (w sali sesyjnej osobiście lub w formie telekonferencji z użyciem systemu eSesja). Sesja będzie transmitowana na żywo w Internecie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3.   Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ełku za okres między sesjami.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2022 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku.

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli i ustalenia regulaminów wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych miasta Ełku.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej.

9. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk-Stadion".

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXIX.397.2022 Rady Miasta Ełku z dnia 23 lutego 2022 r.

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXIX.398.2022 Rady Miasta Ełku z dnia 23 lutego 2022 r.

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXIX.399.2022 Rady Miasta Ełku z dnia 23 lutego 2022 r.

13. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2022 r.

14. Interpelacje i zapytania radnych.

15. Oświadczenia i wolne wnioski.

16. Zakończenie obrad.

Sesje Rady Miasta Ełku w kadencji samorządowej 2018-2023 można obejrzeć na żywo w Internecie na kanale 

YouTube Rada Miasta Ełku