Aktualności

Autor: Magdalena Nowikowska | Data wpisu: 24 Listopada 2022

XLVIII Sesja Rady Miasta Ełku

24 Listopada 2022, Autor: Magdalena Nowikowska

W środę 30 listopada 2022 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku odbędzie się XLVIII zwyczajna sesja Rady Miasta jako posiedzenie w trybie hybrydowym (w sali sesyjnej osobiście lub w formie telekonferencji z użyciem systemu eSesja).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 
 3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ełku za okres między sesjami.
 4. Wstępna prezentacja budżetu miasta Ełku na 2023 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2022 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty w miejskich żłobkach w Ełku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie  nadania nazwy rondu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Promenada”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Ełku na lata 2023-2027”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia środowiskowych domów samopomocy w Ełku.
 16. Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Ełckiego Programu Współpracy w roku 2023.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie Ełckiego Programu Współpracy.
 18. Raport z konsultacji społecznych „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Ełku oraz Gminy Ełk na lata 2022 - 2035”.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Ełku oraz Gminy Ełk na lata 2022 - 2035”.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Nadjeziorna II”
 21. Podjęcie uchwały w sprawie „Gminnego Programu Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2023-2024 dla mieszkańców miasta Ełku”.
 22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli w zakresie legalności sprawowania mandatu przez radnego Rady Miasta Ełku.
 23. Zabranie głosu przez radnego Piotra Karpienię celem złożenia wyjaśnień.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
 25. Stanowisko w sprawie wypowiedzi Prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego.
 26. Informacja o wyznaczonych podmiotach, w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
 27. Interpelacje i zapytania radnych.
 28. Oświadczenia i wolne wnioski.
 29. Zakończenie obrad.

Sesje Rady Miasta Ełku w kadencji samorządowej 2018-2023 można obejrzeć na żywo w Internecie
na kanale
YouTube Rada Miasta Ełku