Aktualności

Autor: Joanna Kowalewska | Data wpisu: 24 Stycznia 2023

Urodzenia, małżeństwa, zgony, imiona – statystyki wybranych danych za 2022 r.

24 Stycznia 2023, Autor: Joanna Kowalewska

W minionym roku w ełckim Urzędzie Stanu Cywilnego sporządzono mniej aktów urodzenia oraz małżeństwa w porównaniu z 2021 rokiem. Spadła także liczba rozwodów oraz aktów zgonu. Natomiast ze statystyk szpitala Pro-Medica w Ełku wynika, że liczba zgonów w naszym mieście utrzymała się na podobnym poziomie jak rok wcześniej.

W naszym powiecie obserwuje się tendencję spadkową urodzeń, przy czym spadek 2022/2021 osiągnął -16% (porównawczo powiat Olsztyński i miasto Olsztyn -11,6%, powiat elbląski i Elbląg -13,5%). W 2021 r. w porównaniu do 2020 r. nie zaobserwowano wyraźnego spadku urodzin (tylko -0,4%, stąd, teraz spadek -16%), ponieważ ełcki szpital Pro-Medica przejął funkcję oddziałów położniczych okolicznych szpitali (np. Olecko). Wydaje się że tendencja spadkowa będzie trwała i podobnie jak w całym województwie i kraju, z roku na rok będziemy obserwowali zmniejszającą się liczbę urodzeń.

Liczba zgonów osób z powiatu ełckiego (miasto Ełk i powiat) powraca do średnich wartości obserwowanych przed 2019 rokiem, nadal większa liczba zgonów dot. osób spoza powiatu (około 70 w 2022 r. w porównaniu do 51 w 2017 i 108 w 2021 r.).  Zmniejszenie liczby zgonów ma związek z poprawą sytuacji epidemiologicznej w zakresie Covid-19, poprawą dostępności placówek medycznych, które wróciły do „normalnego” przedepidemicznego trybu funkcjonowania. Jednak ciągle widać, że na liczbie zgonów odciska swoje piętno tzw. „dług zdrowotny”, czyli ogólne, wieloczynnikowe pogorszenie sytuacji zdrowotnej społeczeństwa będące efektem pandemii.

httpswwwelkplfilesmultimediaphotos4cf6bba3c27fd20e29f88139e733f60fpng

W Urzędzie Stanu Cywilnego, w porównaniu do poprzedniego roku 2021, spadła liczba sporządzonych aktów urodzenia (w tym 321 aktów było zagranicznych), a 145 aktów sporządzono na podstawie zgłoszenia elektronicznego, tzw. e-urodzenia.

Spadła również liczba sporządzonych aktów małżeństwa. W porównaniu do roku 2021, w 2022 r. związek zawarło o 187 par mniej (w tym 116 aktów było zagranicznych). Natomiast spadła liczba rozwodów w porównaniu z rokiem poprzednim.

Znacznie spadła także liczba sporządzonych aktów zgonu w stosunku do 2021 roku (w tym 62 akty były zagraniczne).

httpswwwelkplfilesmultimediaphotos989e18e35bc55319ac3dad013086f812png

Najczęściej nadawane imiona w 2022 r.

Najpopularniejsze imię w 2022 r. wybierane dla chłopca to Aleksander (14) i Nikodem (14), a dla dziewczynki – Maja (19) i Hanna (19). W 2021 r. były to kolejno imiona: Antoni (31) i Zuzanna (19). W tym roku imię Antoni jest na 3 miejscu (11), zaraz za Franciszkiem (13). Imię Zuzanna również zajmuje trzecie miejsce pod względem popularności (8) w porównaniu do roku 2021 r.