Aktualności

Autor: M.S./ A.W. SiR | Data publikacji: 24 Stycznia 2023

2,5 mln zł dofinansowania na poprawę mobilności mieszkańców Ełku

24 Stycznia 2023, Autor: M.S./ A.W. SiR

Miasto pozyskało ponad 2,5 mln zł dofinansowania na poprawę zrównoważonej mobilności mieszkańców miasta Ełk. Prezydent Ełku podpisał umowę na dofinansowanie projektu „Poprawa mobilności miejskiej w MOF Ełk – linia nr 2”. Projekt przewiduje m. in.: rozbudowę sieci dróg rowerowych, przebudowę infrastruktury na przystankach komunikacji miejskiej oraz modernizację oświetlenia.

Umowa na dofinansowanie projektu „Poprawa mobilności miejskiej w MOF Ełk – linia nr 2” została podpisana przez prezydenta miasta Ełku w dniu 29 grudnia 2022 roku, celem projektu jest poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców miasta Ełk, a tym samym zwiększenie liczby mieszkańców, którzy zrezygnują z poruszania się samochodem na rzecz transportu publicznego oraz rowerowego.

Zakres projektu obejmuje:

1.      rozbudowę sieci dróg rowerowych: budowa ciągów rowerowych, budowa ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni bitumicznej i budowa/przebudowa/remont ciągów pieszych o nawierzchni z kostki brukowej:

-        wzdłuż ul. 11 Listopada o długości 630 m od ronda dr J. Rejewskiego do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego;

-        wzdłuż ul. Suwalskiej o długości 610 m od mostu na rzece Ełk do ronda Jerzego Cichowicza;

-        remont zjazdów indywidualnych i publicznych, umocnienie skarp, zieleń, kanalizacja teletechniczna, organizacja ruchu, przebudowa infrastruktury kolidującej.

2.      przebudowę infrastruktury na przystankach komunikacji miejskiej:

-        zakup i montaż 2 nowych wiat przystankowych wraz z koszami na śmieci oraz 2 stojaków na rowery: ul. 11 Listopada (przy skrzyżowaniu z ul. Tuwima), ul. Mickiewicza (przy skrzyżowaniu z ul. Dąbrowskiego);

-        budowa nowej zatoki autobusowej , zakup i montaż stacji naprawy rowerów na przystanku przy ul. 11 Listopada;

-        zakup i montaż jednej wiaty rowerowej przy parku wodnym na ul. Piłsudskiego.

3.      modernizację oświetlenia na ulicy 11 Listopada obejmująca wymianę 28 opraw sodowych na LEDowe.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia dostępności do usług publicznych, ponieważ trasa linii autobusowej nr 2 jak też ścieżki rowerowe wzdłuż niej, prowadzą do: Zespołu Szkół nr 1, Urzędu Miasta Ełk, Starostwa Powiatowego w Ełku, stadionu miejskiego, Parku Wodnego oraz wielu innych obiektów użyteczności publicznej. Poza tym, oba odcinki ścieżek rowerowych będą kończyły się niemal na granicy miasta i gminy Ełk, co ułatwi dostępność miasta dla mieszkańców granicznych wsi.

Obecnie trwają prace nad wyłonieniem wykonawcy inwestycji.

Zakończenie realizacji projektu planowane jest na koniec 2023 roku.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 3 028 196,90 zł.

Dofinansowanie: 2 554 586,90 zł w tym:

- współfinansowanie z UE: 2 251 767,21 zł,

- współfinansowanie krajowe z budżetu państwa: 302 819,69 zł.

Kategorie aktualnośći: