Aktualności

Autor: M. N. | Data publikacji: 09 Lipca 2024

Ponad 5,5 mln zł na zadania publiczne zlecone organizacjom pozarządowym

09 Lipca 2024, Autor: M. N.

W 2024 r. Prezydent Miasta Ełku ogłosił 13 konkursów ofert. W ramach procedury konkursowej złożono już 174 oferty oraz 62 oferty w trybie pozakonkursowym. Dotychczas zostało przydzielonych 180 dotacji o łącznej wartości ponad 5,5 mln zł. 

Samorząd Miasta Ełku współpracuje z organizacjami pozarządowymi m.in. zlecając im realizację swoich zadań ustawowych. W tym roku zostało ogłoszonych 13 konkursów ofert. Złożono 174 oferty i 62 oferty w trybie pozakonkursowym. Dotychczas zostało przydzielonych 180 dotacji o łącznej wartości ponad 5,5 mln zł.

W ramach powyższych środków realizowane są także resortowe Programy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”  oraz "Opieka wytchnieniowa" finansowane z Funduszu Solidarnościowego.

Organizacje pozarządowe realizują zadania samorządu z następujących zakresów:

 • zapewnienie bezpieczeństwa nad i na wodzie,
 • edukacja pozaformalna dzieci i młodzieży,
 • edukacja pozaformalna dorosłych,
 • profilaktyka uzależnień od alkoholu,
 • profilaktyka uzależnień od narkotyków,
 • zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych,
 • usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • asystent osobisty osoby niepełnosprawnej,
 • zapewnienie posiłków dla osób potrzebujących,
 • opieka wytchnieniowa,
 • wspieranie aktywności społecznej mieszkańców Ełku,
 • wspieranie aktywności społecznej osób z niepełnosprawnościami,
 • wspieranie aktywności społecznej osób starszych,
 • wspieranie działalności wolontariackiej mieszkańców Ełku.

Wolne środki łącznie (w konkursach i trybie pozakonkursowym) to 300 tys. zł.

Organizacje zainteresowane pozyskaniem wsparcia mogą uzyskać informacje w Biurze Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi przy ul. Małeckich 3, tel. 87 73 26 185, 87 73 26 187.

Kategorie aktualnośći: