Aktualności

Autor: Magdalena Nowikowska | Data wpisu: 13 Maja 2022

XLIII Sesja Rady Miasta Ełku

13 Maja 2022, Autor: Magdalena Nowikowska

W piątek 20 maja 2022 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku odbędzie się XLIII zwyczajna sesja Rady Miasta Ełku. Sesja będzie transmitowana na żywo w Internecie.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad. 
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ełku za okres między sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2022 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku.
6. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy na terenie miasta Ełku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
    komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Ełku.
11. Złożenie wyjaśnień przez radnego - podjęcie uchwały w sprawie mandatu  radnego.
12. Stanowisko w sprawie poparcia starań na rzecz utworzenia w Ełku jednostki organizacyjnej Rzecznika Praw
      Obywatelskich.
13. Stanowisko w sprawie rosnących cen energii cieplnej i elektrycznej, paliw, węgla i gazu.
14. Interpelacje i zapytania radnych. 
15. Oświadczenia i wolne wnioski.
16. Zakończenie obrad.

Sesje Rady Miasta Ełku w kadencji samorządowej 2018-2023 można obejrzeć na żywo w Internecie na kanale
YouTube Rada Miasta Ełku