Cieplej w Przedszkolu „Światełko”
Autor: Iga Arciszewska | Data wpisu: 10 Grudnia 2020
Termomodernizacja budynku zmniejsza zapotrzebowanie na ciepło i co za tym idzie obniża koszty jego ogrzewania. Wprowadzane są zmiany, które ograniczają ucieczkę ciepła oraz zapewnią bardziej ekonomiczne i energooszczędne ogrzewanie wnętrz i wody użytkowej. Zakres zamówienia obejmował m.in. ocieplenie budynku i remont pokrycia dachowego. W przedszkolu wymieniono również 7 starych...
Więcej
XXV Sesja Rady Miasta Ełku
Autor: Magdalena Nowikowska | Data wpisu: 10 Grudnia 2020
Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ełku za okres między sesjami. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2020 rok. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ełku na rok 2021....
Więcej
Kamienica na ul. Gdańskiej 20 po remoncie
Autor: Iga Arciszewska | Data wpisu: 09 Grudnia 2020
Zamówienie obejmowało m.in. ocieplenie budynku oraz renowacja elewacji zewnętrznych wraz z hydrofobizacją ścian (właściwości odpychania wody, w celu zapobiegania wnikaniu wody w głąb struktury materiałów). Wyremontowano też pokrycie dachowe, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową wraz z parapetami. Kamienicę zaopatrzono w nową instalację odgromową i elektryczną. Na klatce schodowej...
Więcej
Bardziej energooszczędna „Niezapominajka”
Autor: Iga Arciszewska | Data wpisu: 09 Grudnia 2020
Zmniejszone zapotrzebowanie na ciepło i niższe koszty ogrzewania to efekt przeprowadzonej termomodernizacji. W budynku przedszkola wprowadzane  zostały zmiany, które ograniczają ucieczkę ciepła oraz zapewnią bardziej ekonomiczne i energooszczędne ogrzewanie wnętrz i wody użytkowej. Zakres zamówienia obejmował m.in. ocieplenie budynku i remont pokrycia dachowego. Po...
Więcej
Rehabilitacja kardiologiczna i odcinek ginekologiczny w szpitalu wznowiły funkcjonowanie
Autor: Joanna Kowalewska | Data wpisu: 09 Grudnia 2020
Od 10 grudnia wznowiona zostanie działalność lecznicza w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej – informuje Ełcki Szpital Pro-Medica. Ponadto z dniem 7 grudnia zostały wznowione przyjęcia do odcinka ginekologicznego Oddziału Ginekologiczno-Położniczego. Nadal wstrzymane są przyjęcia do odcinka położniczego z blokiem porodowym oraz...
Więcej
Pieniądze z UE bezpośrednio trafią do samorządów?
Autor: Iga Arciszewska | Data wpisu: 08 Grudnia 2020
Polska i Węgry zablokowały dalsze prace nad budżetem i funduszem odbudowy, zgłaszając zastrzeżenia w związku z rozporządzeniem dotyczącym powiązania środków unijnych z praworządnością. Wielu polskich i węgierskich samorządowców: prezydentów, burmistrzów i wójtów nie zgadza się z wetem rządu.  Zdaniem samorządowców takie działania pozbawią miasta i gminy możliwości dalszego...
Więcej
Ełccy uczniowie w projekcie matematycznym Politechniki Warszawskiej
Autor: Joanna Kowalewska | Data wpisu: 08 Grudnia 2020
fot.  https://www.pw.edu.pl/Aktualnosci/Politechnika-wspiera-szkoly-w-trakcie-pandemii „Matematyka - wstęp do kariery wynalazcy” to oparty na sztucznej inteligencji system wspierający naukę matematyki. Projekt prowadzony jest przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. W Ełku, na rok szkolny 2020/2021 współpracę podjęły wszystkie szkoły podstawowe, 17...
Więcej
Prezydent Miasta Ełku podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Ełku przy ul. Żelaznej oznaczonych nr: 2880/1, 2880/2, 2880/3, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Autor: Sylwia Prądzyńska | Data wpisu: 07 Grudnia 2020
Prezydent Miasta Ełku podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Ełku przy ul. Żelaznej.  Prezydent Miasta Ełku działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990) podaje do publicznej wiadomości iż, w siedzibie...
Więcej
Międzynarodowy Dzień Wolontariusza
Autor: Joanna Kowalewska | Data wpisu: 04 Grudnia 2020
Ełccy wolontariusze, to grupa ludzi w różnym wieku. To osoby bardzo młode, jak i seniorzy. Oferują swoją pomoc nie tylko podczas wydarzeń i świąt odbywających się w mieście, ale także organizują własne inicjatywy na rzecz osób najbardziej potrzebujących pomocy i wsparcia (m.in. zbiórki pieniędzy, odzieży, żywności). Od kilku miesięcy, tj. odkąd rozpoczęła się pandemia ełccy...
Więcej
Ełckie Forum Transportu Publicznego
Autor: Iga Arciszewska | Data wpisu: 04 Grudnia 2020
Podczas    internetowego    spotkania w ramach Ełckiego Forum Transportu Publicznego został przedstawiony  i omówiony pilotaż  nowych  rozwiązań  polityki parkingowej   w   Ełku.   Wdrożone   rozwiązania - wpisujące   się   w   nowe   trendy,  ...
Więcej