Nowa ścieżka rowerowa
Autor: Magdalena Nowikowska | Data wpisu: 05 Września 2019
Zgodnie z planem 30 sierpnia zakończył się odbiór prac przebudowy chodnika w zakresie wydzielenia ścieżki rowerowej przy ul. Armii Krajowej, na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Orzeszkowej. Zakres prac inwestycji obejmował m.in. ułożenie nowej nawierzchni chodnika oraz nawierzchni ścieżki rowerowej z czerwonej kostki brukowej, budowę nowej linii oświetleniowej wraz z montażem...
Więcej
MOPS pozyskał 80 tys. zł na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych
Autor: Wiktoria Hańczyc | Data wpisu: 05 Września 2019
Środowiskowy Dom Samopomocy Lawendowy Zakątek działa w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Realizuje swoje usługi poprzez terapię, rehabilitację, specjalistyczne poradnictwo w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i umiejętności społecznych. Zajęcia prowadzone w Lawendowym Zakątku polegają na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w...
Więcej
Konsultujesz – decydujesz
Autor: Magdalena Nowikowska | Data wpisu: 04 Września 2019
Celem konsultacji społecznych jest zebranie uwag, wniosków, opinii oraz rekomendacji od zainteresowanych osób, organizacji czy podmiotów. Swoją opinię do projektu uchwały Rady Miasta Ełku w sprawie przyjęcia Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020, można przekazać...
Więcej
Ponad 4,7 mln zł na budowę I etapu małej obwodnicy Ełku
Autor: Iga Arciszewska | Data wpisu: 04 Września 2019
Bardzo się cieszę z tej informacji o dofinansowaniu. Przygotowaliśmy dobry wniosek, który zyskał akceptację oceniających. Daje to możliwość realizacji mojego programu, który przedstawiłem ełczanom. Jednak warto pamiętać, że pozyskanie środków w nawet tak znacznej proporcji (80 % wydatków kwalifikowanych), to tylko 1/4 sukcesu! Pozostaje zgromadzić wkład własny, ogłosić przetarg i liczyć,...
Więcej
Trwa nabór wniosków na stypendia za aktywność społeczną i wyniki w nauce
Autor: Agata Szostak | Data wpisu: 04 Września 2019
Stypendia mogą otrzymać uczniowie wszystkich ełckich szkół podstawowych (od kl. V) oraz Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Sportowych w Ełku, którzy spełniają łącznie następujące kryteria: ·       są aktywni i zaangażowani w działalność społeczną na rzecz środowiska lokalnego, szkolnego i rówieśniczego;...
Więcej
Złóż wniosek na stypendium szkolne
Autor: Wiktoria Hańczyc | Data wpisu: 04 Września 2019
Stypendia szkolne są przyznawane uczniom zamieszkałym na terenie miasta Ełku znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo –wychowawczych, alkoholizm lub...
Więcej
Wydarzy się
Autor: Natalia Łempicka | Data wpisu: 03 Września 2019
W dniach 6-10 września miejskie jednostki zapraszają do wzięcia udziału w następujących wydarzeniach: Wernisaż wystawy Bożeny Tarasiewicz, 6 września Wystawa pt. „Ogród mojej wyobraźni”. Sala konferencyjna Miejskiej Biblioteki Publicznej. Start o godz. 18.00. Wstęp wolny. Więcej na: http://biblioteka.elk.pl/wydarzenie/wernisaz-wystawy-bozeny-tarasiewicz...
Więcej
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku nr 3 przy ul. F. Chopina w Ełku wraz ze sprzedażą udziału w działce oznaczonej nr 480/23
Autor: Paweł Górski | Data wpisu: 03 Września 2019
Wykaz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełku
Więcej
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 59 położonego w budynku nr 1 przy ul. Świackiego „Sępa” w Ełku wraz ze sprzedażą udziału w działce oznaczonej nr 800/2
Autor: Paweł Górski | Data wpisu: 03 Września 2019
Wykaz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełku
Więcej